Fortum kirjaa voiton Hafslundin myymistä Hafslund Fibernett AS:n osakkeista

Norjalainen sähkö- ja lämpöyhtiö Hafslund ASA, josta Fortum omistaa 34,10 %, on
tänään ilmoittanut myyneensä täysin omistamansa tytäryhtiön Hafslund Fibernett
AS:n koko osakekannan 1 477 miljoonalla Norjan kruunulla (noin 188 milj.
eurolla). Hafslund kirjaa kaupasta 900 miljoonan Norja kruunun myyntivoiton
(noin 114 milj. euroa). Kauppa vaatii vielä Norjan kilpailuviranomaisen
hyväksynnän ja astuu voimaan sen jälkeen. Osakemyynnin seurauksena Fortum
kirjaa noin 40 miljoonan euron myyntivoiton, eli noin 0,04 euroa osaketta
kohden. Voitto sisällytetään tuloslaskelman kohtaan osuus osakkuusyritysten
tuloksesta vuosineljännes sen jälkeen kun Hafslund on raportoinut myyntivoiton.

Osakkuusyritystulos sisällytetään Fortumin lukuihin Hafslundin edellisen
neljänneksen lukuihin perustuen, eli Hafslundin vuoden 2010 viimeisellä
neljänneksellä raportoima tulos sisällytetään Fortumin vuoden 2011 ensimmäisen
neljänneksen lukuihin. Ainoa poikkeus käytännöstä koskee Hafslundin omistamien,
julkisesti noteerattujen REC:in osakkeiden mahdollisia myyntivoittoja tai
arvonalennuksia tms., jotka Fortum sisällyttää tuloslaskelmaansa välittömästi,
kun tieto on julkisesti saatavilla.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi