Fortum kommentoi suunniteltua veroa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
31.3.2009

Fortum kommentoi suunniteltua veroa

Hallitus on kertonut tänään suunnittelevansa uutta veroa, joka kohdistuisi ennen
Kioton sopimuksen solmimista vuonna 1997 rakennettuun vesi- ja ydinvoimaan.

Fortumin mukaan tämän kaltaisen veron toteuttaminen olisi ilmasto- ja
energiapolitiikan vastaista ja nostaisi sähkön tuotantokustannuksia ja sitä
kautta sähkön hintaa.

Vero suosisi tuontisähköä suomalaisen sähköntuotannon kustannuksella. Se
vääristäisi kilpailua myös siksi, että sen suuruus perustuisi arvioon ja se
kohdistuisi harkinnanvaraisesti vain osaan tuotannosta kun taas veron
ulkopuolelle jäävälle tuotannolle syntyisi valtion tukiainen. Hallituksen
suunnitelma on myös EU:n energiaverodirektiivin vastainen, sillä direktiivin
mukaan energiaa tulee verottaa sen kulutuksen eikä tuotannon mukaan.

”Päästökauppajärjestelmän perimmäinen tarkoitus on ohjata energiayhtiöitä
siirtymään päästöttömään tuotantoon. Päästökauppamaksu toimii ohjausmekanismina;
ne jotka päästävät, maksavat, ja päästötön tuotanto hyötyy. Ydin- ja vesivoiman
erillisverotus toimisi päästökaupan vastaisesti ja rankaisisi päästötöntä
sähköntuotantoa. Samalla epävarmuus lisääntyisi ja uudet investoinnit
vaarantuisivat”, sanoo Fortumin kehitysjohtaja Timo Karttinen.


Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja: Timo Karttinen, kehitysjohtaja, Fortum Oyj, 050 453 6555