Fortum liittyy Cleantech Finland -hankkeeseen

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
23.8.2010

Fortum liittyy Cleantech Finland -hankkeeseen

Fortum on liittynyt puhtaan teknologian Cleantech Finland -hankkeeseen.
Hankkeeseen liittyminen tukee Fortumin visiota toimia kestävän kehityksen
edelläkävijänä kansainvälisesti.

Cleantech Finland -hankkeen tavoitteena on tukea suomalaisen cleantech-sektorin
kansainvälistä kasvua viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Cleantech-alaan
kuuluvat kaikki tuotteet, palvelut, prosessit ja menetelmät, joiden avulla
voidaan ehkäistä tai vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Cleantech
tarkoittaa parempaa laatua, tehokkuutta, kehitystä, vaikuttavuutta ja
tuottavuutta. Cleantech Finland kokoaa yhteen Suomen johtavat alan yritykset ja
asiantuntijat.

Hanke tukee Fortumin ponnisteluja kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Fortum tutkii
tulevaisuuden päästöttömiä ja uusiutuvia tuotantomuotoja, kuten aaltovoimaa ja
uusia biopolttoaineita, sekä mahdollisuuksia vähentää päästöjä esimerkiksi
hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioilla ja energiatehokkuutta
parantavilla ratkaisuilla. Tällä hetkellä Fortumin sähköntuotannon
ominaispäästöt ovat toimialan alhaisimpia Euroopassa.

”Fortum kehittää aktiivisesti uutta teknologiaa, osaamista ja
liiketoimintamahdollisuuksia, joiden tavoitteena on vähentää energian
tuotannosta ja kulutuksesta aiheutuvia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.
Cleantech Finlandin yhteistyöverkosto tarjoaa meille uusia kanavia kehittämiemme
ratkaisujen hyödyntämiselle”, sanoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän
kehityksen johtaja Anne Brunila.

”Suomen maine ympäristöteknologian edelläkävijänä nojaa Fortumin kaltaisiin
toimijoihin, jotka tukevat uusiutuvia tuotantomuotoja, kehittävät päästöjä
merkittävästi vähentäviä ratkaisuja ja edistävät ympäristön puhtautta”, kertoo
Cleantech Finland -ohjelmajohtaja Santtu Hulkkonen Finprosta.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Fortum: Katarina Ylikorkala, johtaja, brändi ja markkinointi, puh. 01045 20478

Finpro Oy: Santtu Hulkkonen, ohjelmajohtaja, Cleantech Finland, Finpro,
puh. 040 343 3341, www.cleantechfinland.com

Fortum
Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava
energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu
sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Visiomme on olla ensiluokkainen
sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Vuonna 2009 Fortumin
myynti oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa
työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX
Helsingissä.