Fortum lisää tukea akateemiselle tutkimukselle

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
2.9.2008

Fortum lisää tukea akateemiselle tutkimukselle

Osana Fortumin tutkimus- ja kehityspanostuksia yhtiö on lahjoittanut kaksi
miljoona euroa Fortumin Säätiölle, joka jakaa vuosittain noin 700 000 euroa
apurahoina perus- ja jatko-opintoihin. Fortumin Säätiön tarkoituksena on tukea
luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-,
opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Säätiön tavoitteiden mukaisesti
painopistealueet ovat energiantuotanto ja -käyttö sekä liikenteeseen liittyvät
energiaratkaisut.

Helsingin yliopistolle lahjoitusprofessuuri

Yliopistojen ja korkeakoulujen energiatutkimuksen tukeminen on keskeinen osa
T&K-yhteistyötä. Fortum on päättänyt viisivuotisen ympäristö- ja energiaoikeuden
lahjoitusprofessuurin lahjoittamisesta Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle
tiedekunnalle. Aiemmin keväällä yhtiö teki päätöksen osallistua Helsingin
yliopistoon perustettavan Venäjän energiapolitiikkaan erikoistuneen professuurin
rahoittamiseen.

Viime syksynä Fortum teki päätöksen tukea Teknillisen korkeakoulun
energiatutkimusohjelmaa kolmen miljoonan euron lahjoituksella. Ohjelma on TKK:n
100-vuotisjuhlavuoden päähankkeita. TKK:n energiaohjelman tavoitteena on tuottaa
uusia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä energiateknisiä sovelluksia, joiden
yhteiskunnalliset vaikutukset nousevat investointeihinsa nähden
moninkertaisiksi. Ohjelmassa tutkitaan muun muassa energiatehokkuutta,
hajautettua energiantuotantoa sekä uusiutuvien- ja biopolttoaineiden
hyödyntämistä energiantuotannossa.

”Fortumin visio on olla kestävän kehityksen edelläkävijä ja tukea päästöttömän
ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiajärjestelmän kehittämistä.
Sen aikaansaamiseksi tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, ja
perustutkimuksella on siinä merkittävä rooli. Siksi kiinteä yhteistyö
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on meille erittäin tärkeää”, sanoo
Fortumin kehitysjohtaja Timo Karttinen.


Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:

Fortumin Säätiö ja lahjoitusprofessuurit,
säätiön asiamies Jan-Erik Österholm, 010 45 23412

Teknillisen korkeakoulun tutkimusohjelma,
kehitysjohtaja Timo Karttinen, 010 45 36555