Fortum lyhentää sähkökatkoja sähköverkon automaatiolla

Fortum Distribution
Lehdistötiedote
1.7.2010

Fortum lyhentää sähkökatkoja sähköverkon automaatiolla

Fortum investoi sähköverkkoon vuosittain noin 70 miljoonaa euroa. Tänä vuonna
verkostoinvestointien painopiste on sähköverkon automaation lisääminen -
perusparannuksen ja uusien sähköliittymien lisäksi. Verkostoautomaation
lisääminen on yksi osa tulevaisuuden älykkään sähköverkon rakentamista.

Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti

Jakeluverkonhaltijat ovat vastuussa oman verkkoalueensa sähköverkon toiminnasta
ja kehittämisestä. Fortum vastaa oman toimialueensa uusien kaava-alueiden
sähköistämisestä ja sähköliittymien toimittamisesta rakentajille. Tämän niin
sanotun uudisrakentamisen lisäksi sähköverkkoa kunnostetaan, saneerataan ja
kehitetään vuosittain kymmenillä miljoonilla euroilla.
- Saneerauksilla varmistetaan sähköverkon turvallinen ja luotettava toiminta.
Sähköverkon käyttöikä on noin 50 vuotta. Verkkoon tehtävien perusparannusten
yhteydessä verkkoa myös kehitetään nykyistä älykkäämpään suuntaan uudistamalla
sekä tekniset ratkaisut että verkon rakenne, Fortumin jakeluverkoista Suomessa
vastaava Osmo Huhtala kertoo.

Kaukokäyttöiset erotinasemat lyhentävät sähkökatkoja

Tänä vuonna sähköverkkoa kehitetään erityisesti verkoston automaatiota
lisäämällä. Automaation avulla verkostoon lisätään älykkyyttä, mikä parantaa
sähkönjakelun luotettavuutta ja mahdollistaa verkoston optimaalisen käytön. Tämä
tapahtuu asentamalla kaukokäyttöisiä erotinasemia.
- Kaukokäyttöisten erotinasemien avulla sähköverkkoa voidaan ohjata
käyttökeskuksesta ja saada tietoa verkon toiminnasta häiriötilanteissa.
Vikapaikka saadaan rajattua mahdollisimman pienelle alueelle heti vian
synnyttyä. Erotinasemien avulla verkon kytkentätilannetta voidaan myös muuttaa
siten, että sähköä voidaan syöttää vaihtoehtoisia reittejä pitkin viankorjauksen
ajan. Verkostoautomaatio ei siis vähennä vikojen määrää, mutta lyhentää niiden
kestoa ja vähentää niiden piirissä olevien asiakkaiden määrää huomattavasti.
Pelkästään tänä vuonna asennamme yli 200 kaukokäyttöistä erotinlaitetta
jakeluverkkoomme, Huhtala sanoo.

Kohti tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa

Verkostoautomaation lisääminen on yksi osa niin sanotun älykkään sähköverkon
rakentamista. Älykästä sähköverkkoa rakentamalla verkkoyhtiöt sopeutuvat
yhteiskunnan muutokseen muun muassa ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.
- Älykästä sähköverkkoa rakennetaan vaiheittain sitä mukaa kun yhteiskunnan
infrastruktuuria, kuten sähköautojen latausverkostoa, rakennetaan. Toisaalta
myös nykyistä sähköverkkoa voidaan tehdä älykkäämmäksi. Tästä hyvä esimerkki on
juuri verkostoautomaation lisääminen, Huhtala sanoo.


Fortum Distribution
Viestintä

Lisätiedot: Head of Local Network Finland, Osmo Huhtala, p. 050 455 7146