Fortum mukaan vesivoimakonsessioiden tarjouskilpailuihin Ranskassa

Fortum valmistelee osallistumista Ranskan vesivoimakonsessioiden eli
käyttöoikeussopimusten tarjouskilpailuihin, joiden odotetaan käynnistyvän
virallisesti vuonna 2011. Fortumin strategian mukaisesti yhtiön pitkän
aikavälin tavoitteena on kasvaa valikoidusti Euroopan yhdentyvillä
sähkömarkkinoilla, Pohjoismaissa ja Venäjällä.

“Ranskan vesivoimakonsessioiden uusiminen tarjoaa harvinaisen tilaisuuden
merkittävään vesivoimaosuuteen keskeltä Euroopan yhdentyviä energiamarkkinoita.
Ranskassa avautuvat mahdollisuudet sopivat erittäin hyvin strategiaamme, joka
perustuu vahvaan osaamiseemme vesivoimatuotannossa sekä asiantuntemukseemme ja
pitkäaikaiseen kokemukseemme kilpailluilla energiamarkkinoilla toimimisesta.
Olemmekin valmiita osallistumaan ensimmäiseen tarjouskilpailuun vuonna 2011”,
johtaja Matti Ruotsala Fortumista sanoo.

Ranska on Euroopan toiseksi suurin vesivoimamarkkina 25 000 megawatin
tuotantokapasiteetillaan. Euroopan unionin linjausten mukaisesti
vesivoimakonsessiot maassa uusitaan avoimen tarjouskilpailun kautta. Ranskan
hallitus aloittaa ensimmäisten kymmenen konsession osalta tarjousprosessin
vuosina 2011-2015. Ne vastaavat kaikkiaan 5 300 megawatin kapasiteettia.

Fortumin tavoitteena on osallistua Ranskassa vähähiilisen yhteiskunnan
rakentamiseen hyödyntämällä osaamistaan hiilidioksidipäästöttömässä
energiantuotannossa. Vuonna 2009 Fortumin sähköntuotannosta Euroopassa 91% oli
hiilidioksidipäästötöntä.

Fortumilla on vahvat näytöt tehokkaasta ja ympäristömyönteisestä
vesivoimatuotannosta. Yhtiöllä on Pohjoismaissa 260 vesivoimalaitosta ja niiden
myötä laajaa ja pitkäaikaista kokemusta laitosten suunnittelusta,
rakentamisesta, tehonkorotuksista sekä käytöstä ja kunnossapidosta. Fortumin
vesivoiman tuotantokapasiteetti on 4 600 megawattia ja yhtiön vuotuisesta
sähköntuotannosta yli kolmasosa perustuu vesivoimaan. Suurin osa Fortumin
vesivoimasta tuotetaan Keski-Ruotsin 211 vesivoimalaitoksessa. Ruotsissa
teholtaan suurimmat vesivoimalaitokset sijaitsevat Ljusnan-, Indalsälven- ja
Dalälven-joissa. Suomessa Fortum on suurin vesivoiman tuottaja. Yhtiön 49
vesivoimalaitosta kattavat omistukset sijaitsevat Oulujoen, Kemijoen ja Vuoksen
vesistöissä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Matti Ruotsala, johtaja, Fortum, puh. 040 048 7052
Mari Kalmari, viestintäjohtaja, Power-divisioona, puh. 010 452 9211


Taustaa Ranskan vesivoimakonsessioista
Valtio omistaa Ranskassa kaikki suuret vesivoimalaitokset, padot ja vesistöt,
mutta yksityiset energiayhtiöt vastaavat niiden toiminnasta konsessioiden eli
käyttöoikeussopimusten puitteissa. Yhtiöt sitoutuvat sopimuksen mukaisesti
käyttämään ja kunnossapitämään vesivoimalaitoksia sekä myymään tuotetun sähkön
asiakkailleen tai sähköpörssiin. Osa liiketoiminnan tuotoista palautetaan
Ranskan valtiolle ja paikallishallinnolle liikevaihtoon sidottujen
käyttöoikeusmaksujen muodossa.

Ranskassa pyritään nyt lisäämään kilpailua sähkömarkkinoilla avaamalla
tarjouskilpailu vesivoimakonsessioista myös uusille toimijoille. Tarjoajilta
odotetaan ehdotuksia vesivoimakapasiteetin lisäämiseksi ja voimalaitosten
tehojen korottamiseksi edesauttamaan Ranskan uusiutuvan energian tavoitteiden
saavuttamista.


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.
Lisätietoja: www.fortum.fi