Fortum myy kaukolämmön tuotanto- ja myyntiliiketoimintansa Torniossa

Fortum Heat
Lehdistötiedote
10.10.2008


Fortum myy kaukolämmön tuotanto- ja myyntiliiketoimintansa Torniossa

Fortum, Etelä-Pohjanmaan Voiman (EPV) tytäryhtiö Tornion Voima ja Tornion
Energia ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Fortum myy
kaukolämpötoimintonsa Tornio-Haaparanta -alueella Tornion Voimalle. Toiminnot
pitävät sisällään lämmöntoimitukset Fortumilta Tornion Energialle ja Fortumin
omistaman 25 megawatin (MW) tehoisen lämpölaitoksen. Liiketoiminta siirtyy
Tornion Voiman omistukseen 1.1.2009.

Alueella tarvittava kaukolämpö tuotetaan jatkossa suurelta osin Tornion Voiman
omistamalla sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella (CHP), joka otettiin
käyttöön vuoden 2007 lopussa. Tällä hetkellä voimalaitos tuottaa lämpöä
Outokummun Tornion tehtaalle. Tornion Röyttässä sijaitsevan useita eri
polttoaineita käyttävän voimalaitoksen yhteenlaskettu lämpö- ja sähköteho on yli
130 MW. Voimalaitos hyödyntää laajasti kotimaisia energianlähteitä ja myös
Tornion tehtailla syntyvää häkäkaasua.

Vuoden alussa alkavia kaukolämmöntoimituksia varten Tornion Voima rakentaa
uuden, 6 kilometriä pitkän kaukolämmön siirtoputken voimalaitokselta Tornion
Energian kaukolämpöverkkoon.

”Koska Tornio-Haaparanta -alueen lämmönkysynnän kasvu ei mahdollista toisen
voimalaitoksen rakentamista, päädyimme tähän järjestelyyn yhdessä eri osapuolten
kanssa, " toteaa johtaja Seppo Vesapuisto Fortumista.

”Tornion Energia Oy:n kannalta lämmöntuotannon siirtyminen pääosin Röyttän
voimalaitokselle luo entisestään varmuutta vakaan ja pitkäjänteisen
lämmöntuotannon turvaamiseksi”, toteaa Tornion Energian toimitusjohtaja Timo
Koskinen.

”Tuotantoyhtiö Tornion Voiman kannalta on edullista entisestään nostaa
rakennetun voimalaitoksen käyttöastetta ja hyödyntää yhteistuotantosähkön
tuotantomahdollisuudet alueella mahdollisimman täysimääräisesti”, kommentoi
puolestaan Tornion Voiman toimitusjohtaja Frans Liski.

Fortum Heat
Viestintä


Lisätietoja:
Fortum Heat, johtaja Seppo Vesapuisto
puh. 050 452 8288, www.fortum.fi

Tornion Energia Oy, toimitusjohtaja Timo Koskinen
puh. 040 044 2720, www.tornionenergia.fi

Tornion Voima Oy, toimitusjohtaja Frans Liski
puh. 050 410 3797, www.epv.fi