Fortum neuvottelee Naantalin voimalaitoksen omistuksen uudelleenjärjestelystä

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
15.11.2010

Fortum neuvottelee Naantalin voimalaitoksen omistuksen uudelleenjärjestelystä

Fortum, Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto (TSME), Turun Seudun
Kaukolämpö, Turku Energia ovat käynnistäneet neuvottelut uudesta energiahuollon
toimintamallista Turun seudulla. Kuntarajat ylittävässä mallissa alueen
energiantuotanto keskitettäisiin yhteen yhteisomistuksessa olevaan
tuotantoyhtiöön, TSME:oon. TSME:n osakkaita ovat Turku Energia (42,5 %) ja
Fortum (42,5 %) sekä Raision (9 %), Kaarinan (3 %) ja Naantalin (3 %) kunnat.
Suunnitteilla olevaa toimintamallia esiteltiin Kaarinan, Naantalin, Raision ja
Turun kaupunkien edustajille tänään.

Osana nyt neuvoteltavaa uudelleenjärjestelyä Fortum aluksi vuokraisi ja
mahdollisesti myöhemmin myisi Naantalin voimalaitoksen TSME:lle. Tuotettu
kaukolämpö myytäisiin Turku Energialle, höyry Fortumille ja sähkö TSME:n
osakkaille. Uudelleenjärjestelystä pyritään päättämään vuoden 2011 ensimmäisellä
neljänneksellä.

Turun alueen energiatuotanto perustuu nykyisin suurelta osin Fortumin Naantalin
kivihiilikäyttöisen voimalaitoksen tuottamaan lämpöön ja sähköön. Voimalaitos
tuottaa sähköä pohjoismaisille markkinoille noin 1 000 gigawattituntia (GWh),
höyryä teollisuusasiakkaille noin 600 GWh ja kaukolämpöä Turun Seudun Kaukolämpö
Oy:n lämmönsiirtoverkkoon noin 1500 GWh vuodessa. Laitos on ollut toiminnassa jo
50 vuotta ja sen uusiminen on ajankohtaista lähivuosina. Fortum on käynnistänyt
ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) korvaavan energiatuotantokapasiteetin
rakentamisesta Naantalin voimalaitosalueelle.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709
5690