Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2008

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 28.3.2007 asettaa kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
on 15.1.2008 pidetyssä kokouksessa päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n 1.4.2008
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle tulevaksi toimikaudeksi seuraavia
hallituksen jäseniä:

Peter Fagernäs, puheenjohtajaksi
Matti Lehti, varapuheenjohtajaksi
Esko Aho, jäseneksi
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi (uusi jäsen)
Birgitta Johansson-Hedberg, jäseneksi
Marianne Lie, jäseneksi
Christian Ramm-Schmidt, jäseneksi

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti esittää Fortum Oyj:n
yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi:

Puheenjohtajalle 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtajalle 49 200 euroa/vuosi
Jäsenille 35 400 euroa/vuosi

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan myös
valiokuntien kokouksista, ja se maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle. Lisäksi korvataan matkakulut yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Pekka Timonen, Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja,
09 1602 3000

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Liite: CV

Ilona Ervasti-Vaintola
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.

Päätehtävä:
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen
sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Mandatum Oyj, päälakimies ja johtokunnan jäsen
Mandatum Co & Oy, johtaja, partneri
Suomen Yhdyspankki, finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Fiskars Oyj:n, OMX Exchanges Oy:n, ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:n
hallituksen jäsen, Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja
yrityskauppalautakunnan jäsen.