Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2009

Fortum Oyj
Pörssitiedote
2.2.2009, klo 12.00 EET

Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2009

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 1.4.2008 asettaa kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
on 2.2.2009 pidetyssä kokouksessa päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n varsinaiselle
yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettävän 7.4.2009, että hallitus koostuu
seitsemästä jäsenestä ja ehdottaa tulevaksi toimikaudeksi seuraavia hallituksen
jäseniä:

Peter Fagernäs, puheenjohtajaksi
Matti Lehti, varapuheenjohtajaksi
Esko Aho, jäseneksi
Sari Baldauf, jäseneksi (uusi jäsen)
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi
Birgitta Johansson-Hedberg, jäseneksi
Christian Ramm-Schmidt, jäseneksi

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti esittää Fortum Oyj:n
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät
samoina kuin vuonna 2008, ja ovat seuraavat:

Puheenjohtajalle 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtajalle 49 200 euroa/vuosi
Jäsenille 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous.

Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista, ja se maksetaan
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle.
Lisäksi korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Pekka Timonen, Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja,
puh. 09 1602 3000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Liite: CV

Sari Baldauf
s. 1955, kauppatieteen maisteri.
Tekniikan kunniatohtori (Teknillinen korkeakoulu), ja kauppatieteiden
kunniatohtori (Turun kauppakorkeakoulu) sekä London Business Schoolin
kunniajäsen (Honorary Fellow).

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
CapMan Oyj:n, F-Secure Oyj:n, Daimler AG:n, Hewlett-Packard Companyn ja Sanoma
Oyj:n hallituksen jäsen. Elinkeinoelämän Valtuuskunnan ja Suomen
Kulttuurirahaston hallituksen jäsen, Kansainvälisen lasten ja nuorten säätiön
hallituksen varapuheenjohtaja, sekä Savonlinnan Oopperajuhlien hallituksen
puheenjohtaja.

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Nokia Oyj, yhtiön palveluksessa vuosina 1983 - 2005, useita johtotason tehtäviä,
johtokunnan jäsen vuosina 1994 - 2005.