Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2010

Fortum Oyj
Pörssitiedote
2.2.2010 klo 9.00 EET


Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2010

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 7.4.2009 asettaa kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
on 1.2.2010 pidetyssä kokouksessa päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n varsinaiselle
yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettävän 25.3.2010, että hallitus
koostuu seitsemästä jäsenestä ja ehdottaa tulevaksi toimikaudeksi seuraavia
hallituksen jäseniä:

Uudelleen valittaviksi:
Matti Lehti, puheenjohtajaksi
Sari Baldauf, varapuheenjohtajaksi
Esko Aho, jäseneksi
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi
Birgitta Johansson-Hedberg, jäseneksi
Christian Ramm-Schmidt, jäseneksi

Uudeksi jäseneksi:
Joshua Larson, jäseneksi

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti esittää Fortum Oyj:n
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät
samoina kuin vuonna 2009, ja ovat seuraavat:

Puheenjohtajalle, 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtajalle, 49 200 euroa/vuosi
Jäsenille, 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkio, 600 euroa/kokous

Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista, ja se maksetaan
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvalle ja kolminkertaisena
muualla Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle.
Lisäksi korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Pekka Timonen, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja,
puh. 09 1602 3000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Liite: CV

Joshua Larson

s. 1966

Koulutus:
Kansainvälisten suhteiden maisteri (Columbia University in the City of New
York), Venäjän kielen kandidaatti (The University of Texas at Austin)

Päätehtävä:
Yksityinen sijoittaja ja konsultti

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
IFC Alemar, CEO, Senior Managing Director
The Carlyle Group, Managing Director, Moskova
Morgan Stanley, Executive Director, Venäjän toimintojen johtaja, Moskova
Goldman Sachs International, johtaja, Co-Head of Russian Business, Lontoo ja
Moskova