Fortum Oyj:n hallituksen valiokunnat

Fortum Oyj
Pörssitiedote
25.3.2010, klo 16.45 EET


Fortum Oyj:n hallituksen valiokunnat

Fortum Oyj:n hallitus on valinnut keskuudestaan hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Matti Lehden (puheenjohtaja), Esko Ahon, Sari
Baldaufin ja Ilona Ervasti-Vaintolan.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi valittiin Birgitta Johansson-Hedberg
(puheenjohtaja), Joshua Larson ja Christian Ramm-Schmidt.


Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Harri Pynnä, lakiasioiden johtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi