Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Fortum Oyj
Pörssitiedote
25.3.2010 klo 16.30 EET


Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2010 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2009 ja hyväksyi, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2010 ja osinko maksetaan 8.4.2010.

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston
jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna
Perkiö (varapuheenjohtaja), Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri
Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä liittopuheenjohtaja Martti Alakoski,
puoluesihteeri Panu Laturi ja johtaja Helena Pesola. Nyt valitun
hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                        | 1 000 euroa/kuukausi                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                    |  600 euroa/kuukausi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                              |  500 euroa/kuukausi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokouspalkkio                        |  200 euroa/kokous                     |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Matti Lehti, Sari Baldauf, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola,
Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin Joshua Larson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti
Lehti ja varapuheenjohtajaksi Sari Baldauf. Nyt valitun hallituksen toimikausi
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                         | 66 000 euroa/vuosi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                     | 49 200 euroa/vuosi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                               | 35 400 euroa/vuosi                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa ja
kolminkertaisena muualla Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 7. ja 18. pykälän
muuttamiseksi siten, että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle
antama lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskee myös
toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14. pykälä muutetaan siten, että
yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2. pykälän 2. momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat, ja valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston
lakkauttamisesta ei hyväksytty.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Harri Pynnä, lakiasioiden johtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

LIITE: Hallituksen jäsenet

MATTI LEHTI
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori

Päätehtävä:
johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri
Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, TietoEnator, Tietotehdas Oy ja
Tieto-konserni
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Puheenjohtaja, Liikesivistysrahasto
Varapuheenjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005

Fortumin osakkeita 2 000 kpl 24.3.2010


SARI BALDAUF
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri

Päätehtävä:
johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Nokia Oyj, useita johtotason tehtäviä. Johtokunnan jäsen.

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, CapMan Oyj, F-Secure Oyj, Daimler AG ja Hewlett-Packard
Company
Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän Valtuuskunta ja Kansainvälinen lasten ja
nuorten säätiö
Hallituksen puheenjohtaja, Savonlinnan Oopperajuhlat

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009

Fortumin osakkeita 2 300 kpl 24.3.2010


ESKO AHO
s. 1954, valtiotieteen maisteri

Päätehtävä:
Nokia Oyj, johtaja, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu. Johtokunnan jäsen.

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies
Suomen pääministeri
Kansanedustaja
Suomen Keskustan puheenjohtaja
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry
Hallituksen jäsen, Russian Venture Company

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006

Fortumin osakkeita 0 kpl 24.3.2010


ILONA ERVASTI-VAINTOLA
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.

Päätehtävä:
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen
sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj
Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy
Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Fiskars Oyj ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry
Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan
jäsen

Ei-riippumaton yhtiöstä (ristikkäinen valvontasuhde) ja riippumaton sen
merkittävistä osakkeenomistajista. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2008.

Fortumin osakkeita 4 000 kpl 24.3.2010


BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG
s. 1947, BA, psykologian kandidaatti

Päätehtävä:
Johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Lantmännen
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja, Umeå Universitet, Vinnova ja Pocketstället AB
Hallituksen jäsen, Sveaskog, Finansinspektionen, NAXS, Rieber&Son ASA, Sveriges
Radio, Vectura Consulting ja The Forest Company Limited

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004

Fortumin osakkeita 900 kpl 24.3.2010

JOSHUA LARSON
s.1966, kansainvälisten suhteiden maisteri, venäjän kielen kandidaatti

Päätehtävä:
Yksityinen sijoittaja ja konsultti

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
CEO, Senior Managing Director , IFC Alemar
Managing Director , The Carlyle Group, Moskova
Executive Director, Venäjän toimintojen johtaja, Morgan Stanley, Moskova
Johtaja, Co-Head of Russian Business, Goldman Sachs International, Lontoo ja
Moskova

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Kora Group (2006-2007), Bank Alemar, IFC Alemar, Alemar Asset
Management (2006-2008), OAO Apteka Holdings (2004-2006) ja OAO Cherkizovo
Agro-Industrial Complex (2002-2004)

Fortumin osakkeita 0 kpl 24.3.2010

CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT
S. 1946, diplomiekonomi

Päätehtävä:
Senior Partner, Merasco Capital Oy

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala
Johtaja, ISS ServiSystems Oy

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Suomen lähikauppa Oy ja Boardman Oy

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006

Fortumin osakkeita 3 500 kpl 24.3.2010