Fortum panostaa T&K-toimintaan sijoittamalla cleantech -rahastoihin

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
16.7.2008

Fortum panostaa T&K-toimintaan sijoittamalla cleantech -rahastoihin

Fortum on päättänyt sijoittaa ns. cleantech -pääomarahastoihin edistääkseen
omalta osaltaan ympäristömyötäisten energiateknologioiden tutkimusta.
Ensimmäinen sijoitus, 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 6,3 miljoonaa
euroa, tehdään kanadalaiseen Chrysalix Clean Energy Fundiin. Muita
sijoituskohteita tutkitaan parhaillaan.

Cleantech -rahastot sijoittavat yrityksiin, jotka kehittävät uusiutuvia
energiamuotoja sekä energiatehokkuutta, suorituskykyä ja tuottavuutta edistäviä
teknologioita. Keskeinen tavoite on, että nämä teknologiat samalla vähentävät
energiankulutusta, jätteen määrää tai päästöjä. Chrysalixin portfolioon kuuluu
yrityksiä, jotka muun muassa kehittävät polttokenno- ja LED-teknologioita,
fuusio- ja aurinkoenergiaa sekä litiumakkuja, joita voidaan hyödyntää mm.
sähköautoissa.

”Sijoittaminen ympäristömyötäisiä energiateknologioita kehittäviin yrityksiin,
suoraan tai rahastojen kautta, on tärkeä osa Fortumin T&K - strategiaa.
Tavoitteena on kerryttää strategista näkemystä uusien teknologioiden
kehityksestä kannattavasti,” sanoo kehitysjohtaja Timo Karttinen.

Fortumin oma tutkimus- ja kehitystyö keskittyy tarkkaan valittuihin
avainalueisiin, joilla pyritään saavuttamaan ensiluokkainen osaamistaso. Neljä
keskeistä kehitysaluetta ovat yhtiön kasvun tukeminen, ilmastonmuutoksen
hillitseminen, päästöttömän energiajärjestelmän edistäminen ja nykyisen
toiminnan jatkuva parantaminen.

Viime vuosien aikana Fortum on lisännyt T&K-panostuksiaan ja siirtänyt
tutkimusohjelmiensa painopistettä entistä selkeämmin pitkän aikavälin
kilpailuedun saavuttamiseen. Konkreettisia esimerkkejä Fortumin T&K-toiminnasta
ovat tammikuussa käynnistetty hanke hiilidioksidin talteenottojärjestelmän
kehittämiseksi Meri-Porin voimalaitokselle yhdessä TVO:n kanssa sekä huhtikuussa
Tukholman kaupungin kanssa käynnistetty hanke sähköautojen laajamittaiseksi
käyttöönottamiseksi.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Timo Karttinen, kehitysjohtaja, 050 453 6555
www.fortum.fi/tutkimus