Fortum parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Keski-Uudellamaalla

Fortum Sähkönsiirto Oy
Lehdistötiedote
28.1.2009

Fortum parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Keski-Uudellamaalla

Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin
neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Muun muassa Riihimäen alueen
sähkönjakelua parannettiin lisäämällä päämuuntajakapasiteettia sekä rakentamalla
alueelle uusi sähköasema.

Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu
tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin
tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä,
ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa
euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon
luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla
perusparannuksilla sekä kunnossapidolla.

”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä,
rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla
ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota
asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa
erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua
mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum
Sähkönsiirto Oy:stä.

Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon
laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon
rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli
erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde.
Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000
uutta asiakasliittymää.

Riihimäellä ja Hausjärvellä parannettu verkon toimintavarmuutta ja kapasiteettia

Fortumilla on Keski-Uudellamaalla yhteensä noin 5 500 kilometriä sähköverkkoa.
Riihimäen alueella yksi merkittävimmistä verkkoinvestoinneista oli uuden
päämuuntajan asentaminen Vienolan sähköasemalle kapasiteetin lisäämiseksi.
Verkon luotettavuutta parannetaan myös Haapahuhdan uudella
teollisuuskaava-alueella kaapeloimalla verkkoa ja poistamalla vanhoja
ilmajohtoja. Hausjärvellä merkittävä parannus sähkönjakeluun on puolestaan
Ryttylään rakennettu kevytrakenteinen sähköasema.

”Alue on ollut vikaherkkä pitkien etäisyyksien ja ilmajohtojen vuoksi, mutta
uuden aseman ansiosta alueen sähkönjakelukapasiteetti lisääntyy ja häiriöt
vähenevät lyhentyneiden sähkönsyöttöetäisyyksien vuoksi. Asema myös nopeuttaa
viankorjausta ja helpottaa uusien varayhteyksien ansiosta verkoston
kunnossapitotöitä”, alueen verkostopäällikkö Pekka Vierimaa toteaa.

Sähköverkkojen tulevaisuuden haasteet

Riippuvuus sähköstä, sääolojen muutos, ikääntyvä verkosto ja alueellinen kehitys
luovat tarpeita sähköverkon käyttövarmuuden parantamiselle ja verkon teknisen
tason kohentamiselle tulevaisuudessa.

”Infrastruktuurin kehittyminen tulee jatkumaan erityisesti useissa
kasvukeskuksissa, ja tämä vaatii myös sähköverkon laajentamista ja uudistamista.
Tältä osin näemme yhteistyön eri sidosryhmien, erityisesti kuntien ja kaupunkien
kanssa, erittäin tärkeänä. Yhteistyön avulla pystymme rakentamaan sähköverkkoa,
joka sopii entistä paremmin muun infrastruktuurin keskelle. Lisäksi pystymme
paremmin ennakoimaan tulevaisuuden investointitarpeet ja huomioimaan ne jo tämän
päivän rakentamisprojekteissa”, sanoo Laurila.


Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455
7754; verkostopäällikkö/Keski-Uusimaa, Pekka Vierimaa, p. 050 455 7147