Fortum Portfolio Services Oy:stä sijoituspalveluyhtiö

Fortum Markets Oy
Lehdistötiedote
27.11.2008


Fortum Portfolio Services Oy:stä sijoituspalveluyhtiö

Rahoitustarkastus on myöntänyt Fortum Portfolio Services Oy:lle toimiluvan, joka
oikeuttaa yhtiön antamaan sijoitusneuvontaa, vastaanottamaan, välittämään ja
toteuttamaan toimeksiantoja sekä hoitamaan asiakkaan omaisuutta.

Fortum Portfolio Services Oy tarjoaa sijoituspalveluja yritysasiakkaille. Yhtiön
palvelukokonaisuus muodostuu salkunhallintapalveluista ja kauppojen
välityspalveluista.

Salkunhallintapalveluun sisältyy sähkö- tai päästöoikeuskauppojen toteutus ja
näitä koskeva neuvonta, sähkö- tai päästöoikeusmarkkinaan liittyvä
markkinainformaation hankinta ja analysointi, riskikonsultointi ja koulutus sekä
salkkuraportointi. Fortum on tarjonnut salkunhallintapalvelua
yritysasiakkailleen jo vuodesta 1999 lähtien.

"Meillä on jo aikaisemmin ollut käytössä hyvä toimintamalli
salkunhallintapalvelua ja johdannaisten välityspalvelua varten. Olemme kuitenkin
todella tyytyväisiä, että sähköalalla vaaditaan jatkossa läpinäkyvyyttä ja
luotettavuutta lisäävä toimilupa, ja että me olemme saaneet luvan ensimmäisten
joukossa", Tom Backman Fortum Portfolio Service Oy:stä kertoo.

Suomessa marraskuussa 2007 voimaan tullut rahoitusvälineiden markkinoista
annettuun EU direktiiviin (MiFID) perustuva uusi lainsäädäntö toi useita
muutoksia Suomen arvopaperimarkkinoiden säätelyyn. Yksi merkittävimmistä
muutoksista koskee sijoitusneuvontaa. Sijoitusneuvontaa harjoittavilla yhtiöillä
tulee jatkossa olla toimilupa. Rahoitustarkastus valvoo luvan saaneiden
yhtiöiden toimintaa.

Fortum Markets
Viestintä


Lisätietoja:
Jukka Toivonen, Fortum Markets Oy, puh. 050 45 36729
Tom Backman, Fortum Portfolio Services Oy, puh. 050 45 36339