Fortum Puolan sähkömarkkinoille

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
16.12.2009

Fortum Puolan sähkömarkkinoille

Fortum on käynnistänyt sähkön kaupankäyntitoiminnan Varsovassa, Puolassa.
Ensimmäinen kauppa Puolan sähkömarkkinalla poee-pörssissä tehtiin keskiviikkona
9. joulukuuta. Toimintojen käynnistämisellä Fortum ennakoi uuden sähkön ja
lämmön yhteistuotantolaitoksensa (CHP) valmistumista vuonna 2010 Częstochowassa,
Puolassa. Valmistuttuaan, biomassalla ja hiilellä toimivan laitoksen
sähköntuotantokapasiteetti on 65 megawattia ja lämmöntuotantokapasiteetti 120
megawattia. Kaikki Częstochowan CHP-laitoksella tuotettu sähkö myydään pörssiin.

“Puolan sähkömarkkinan kehitys on Fortumille kiinnostava ja uuden CHP-laitoksen
valmistuminen Częstochowassa tarjoaa luontevan tilaisuuden lähteä mukaan
markkinalle. Uskomme, että Fortum voi uusilla markkinoilla käyttää hyväkseen
osaamista, jota se on pohjoismaisella sähkömarkkinalla toimiessaan hankkinut”,
sanoo Pirja Heiskanen, johtaja, Trading and Industrial Intelligence, Fortum.

Fortum laajensi lämpöliiketoimintaansa Puolaan vuonna 2003 ja on hankkinut
sieltä useita kaukolämpöyhtiöitä viime vuosien aikana. Tällä hetkellä Fortum
omistaa maassa noin 50 lämpölaitosta ja sillä on kaukolämpöverkkoja yli 40
paikkakunnalla. Suurimmat verkot ovat Wroclawin, Częstochowan ja Plockin
kaupungeissa. Vuonna 2008 Fortumin lämmön myynti Puolassa oli 3,6 TWh.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pirja Heiskanen, johtaja, Trading and Industrial Intelligence, Fortum Oyj,
puh.050 45 36314, pirja.heiskanen@fortum.com