Fortum rakentaa uuden biolämpölaitoksen Joensuuhun

Fortum Heat
Lehdistötiedote
11.11.2008

Fortum rakentaa uuden biolämpölaitoksen Joensuuhun

Fortum investoi uuteen biopolttoaineita hyödyntävään lämpölaitokseen Joensuussa.
Investoinnin arvo on noin 13 miljoonaa euroa. Lämpölaitoksen on suunniteltu
valmistuvan käyttöön vuoden 2009 loppuun mennessä.

Laitoksen sijaintipaikka on Joensuun Iiksenvaara ja sen lämmöntuotantoteho tulee
olemaan 30 megawattia (MW). Kaukolämpöä tuotetaan laitoksella vuosittain noin
70 gigawattituntia (GWh), mikä vastaa noin 4 500 kaukolämmitteisen omakotitalon
vuosikulutusta.

Uusi lämpölaitos käyttää polttoaineinaan biopolttoaineita (80%) ja turvetta
(20%). Investoinnin ansiosta paikallisten polttoaineiden käyttöä alueen
lämmöntuotannossa lisätään merkittävästi ja samalla korvataan raskaan
polttoöljyn käyttöä. Laitoksen käyttöönoton myötä kaukolämmön tuotannon
hiilidioksidipäästöt (CO2) alueella alenevat 9 % eli noin 10 000 tonnia
vuodessa. Myös pienhiukkaspäästöt vähenevät.

Fortumilla on tällä hetkellä Joensuussa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos,
jonka tuotanto kattaa noin 90 % Joensuun alueen kaukolämmön tarpeesta.
Voimalaitos käyttää polttoaineinaan turvetta ja biopolttoaineita, kuten
metsähaketta, kuorta, purua, ruokohelpiä ja biokaasua. Lähes kaikki tarvittava
polttoaine on peräisin Pohjois-Karjalan alueelta. Lisäksi kaukolämpöä tuotetaan
lämpökeskuksissa, jotka sijaitsevat eri puolilla Joensuussa olevaa
kaukolämpöverkkoa. Uuden laitoksen käyttöönotto ei tule vaikuttamaan Fortumin
nykyisen voimalaitoksen tuotantoon Joensuussa.

Fortum Heat
Viestintä

Lisätiedot:
Timo Partanen, aluejohtaja, Fortum Heat, Joensuu, puh.050 4547 200