Fortum rakentaa uuden hakelämpölaitoksen Hankoon

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
3.9.2008

Fortum rakentaa uuden hakelämpölaitoksen Hankoon

Fortum ja Genencor International Oy ovat sopineet uusiutuvaa hakepolttoainetta
hyödyntävän lämpölaitoksen rakentamisesta Genencorin tehtaan yhteyteen Hangossa.
Laitoksen lämmöntuotantoteho tulee olemaan 18 megawattia (MW). Lämpölaitos
tuottaa teollisuushöyryä Genencorille ja kaukolämpöä Hangon kaupungin
kaukolämpöverkkoon. Lämpölaitos valmistuu käyttöön vuoden 2009 loppuun mennessä.
Uusi lämpölaitos rakennetaan vastaamaan teollisuuden energiatarpeita ja
kaukolämmön kysynnän kasvua Hangon alueella. Se käyttää polttoaineenaan
kotimaisia uusiutuvia biopolttoaineita, jotka korvaavat nykyistä raskasta
polttoöljyä käyttävää energiantuotantoa. Investoinnin ansiosta voimalaitoksen
höyryn ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt (CO2) alenevat 90 % vuodessa.

”Genencorissa ymmärrämme kestävän kehityksen edellyttävän tasapainoa ihmisten
tarpeiden ja luonnon välillä. Tämän tasapainon säilyttämiseksi pyrimme
valmistamaan turvallisia tuotteita ja samalla kehitämme jatkuvasti toimintaamme
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Uuden kotimaista haketta käyttävän
lämpölaitoksen ansiosta tuotteidemme elinkaaren hiilidioksidijalanjälki pienenee
”, sanoo tehtaanjohtaja Antti Kosola Genencorilta.

"Yhdistämällä teollisuuden ja Hangon kaupungin kaukolämmön energiatarpeet
saavutetaan ratkaisu, jossa eri energiavirtoja voidaan hyödyntää laajasti Hangon
kaupungin alueella. Säästämme luonnonvaroja ja käytämme energiaa
vastuullisesti", sanoo projektista vastaava Esa Mörsky Fortumista.

Fortum haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja
luonnonvaroja säästävästi ja tehokkaasti hyödyntävässä toiminnassa. Fortum
tarjoaa ympäristömyötäisiä tuotteita ja palveluita auttaakseen asiakkaita
saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa.

Fortum Oyj
konserniviestintä

Lisätiedot:
Aluepäällikkö Esa Mörsky, Fortum Heat, puh. 050 4525377
Tehtaanjohtaja Antti Kosola, Genencor International Oy, puh. 040 8336071