FORTUM SAI PääTöKSEEN NORJAN öLJYNETSINT

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.3.2002 klo 13.15 1 (1)
FORTUM SAI PääTöKSEEN NORJAN öLJYNETSINTä- JA TUOTANTO-
OMAISUUTENSA MYYNNIN ENILLE


Fortum sai tänään päätökseen kaupan, jossa se myy Fortum Petroleum
AS:n ja sen norjalaisen öljynetsintä- ja tuotantotoiminnan ENI
International B.V:lle, kuten Fortumin 20.11.2002 julkaisemassa
pörssitiedotteessa on kerrottu. Tällä kaupalla saatetaan loppuun
Fortumin ydinliiketoimintaan kuulumattomien öljynetsintä- ja
tuotantovarojen myynti.

Kaupan taloudelliset vaikutukset sisältyivät Fortumin vuoden 2002
tilinpäätökseen, eikä näistä Norjan toiminnoista kirjata mitään
tuotantomääriä tai niihin liittyviä tuloja vuonna 2003.

Fortum jatkaa nykyistä öljynetsintä- ja tuotantotoimintaansa
Luoteis-Venäjällä, missä yhtiö jatkaa suunnitelman mukaisia
valmisteluja tuotannon aloittamiseksi Etelä-Shapkinon öljykentällä
vuoden 2003 loppupuolella.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:

Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. +358 10 45 24519
Veli-Matti Ropponen, sektorijohtaja, Öljy, puh. +358 10 45 24115


Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet