Fortum suunnittelee tuulivoiman testipuistoa Loviisaan

Fortum suunnittelee tuulivoiman testipuistoa Loviisan ydinvoimalaitoksen
läheisyydessä sijaitsevalle Björnvikin alueelle.

Loviisan kaupunginhallitus hyväksyi 10.1.2011 Fortumin hankkeen toteuttajaksi,
mikä mahdollistaa testipuistohankkeen etenemisen. Alueelle voidaan rakentaa 2 -
3 tuulivoimalaa. Yhden tuulivoimalan teho tulee olemaan 2 - 5 megawattia.
Fortumin tavoitteena on hankkia testipuistossa käyttö- ja
kunnossapitokokemuksia uusista tuulivoimalatyypeistä. Testipuiston
tuulivoimalat voidaan kytkeä valtakunnan verkkoon Loviisan ydinvoimalaitoksen
kytkinkentän kautta.

Tuulivoimahanke etenee kaavoituksella ja ympäristövaikutusten arvioinnin
tarpeen selvittämisellä. Kaavoitusprosessi kestää arviolta yli vuoden. Tämän
jälkeen voidaan hakea rakennuslupa tuulivoimaloille, joiden arvioidaan olevan
käytössä vuonna 2013. Loviisan ydinvoimalaitoksen ansiosta alueen
tuuliolosuhteet tunnetaan niin hyvin, ettei normaalisti tuulivoimahankkeisiin
liittyvää vähintään vuoden tuulimittausjaksoa tässä tapauksessa tarvita.

- Loviisassa oleva valmis infrastruktuuri ja yksimieliset myönteiset
poliittiset päätökset mahdollistavat pienen testipuiston rakentamisen.
Puistolla saadaan arvokasta kokemusta uusien tuulivoimalaitosten käytöstä ja
kunnossapidosta, jota voidaan hyödyntää Fortumin mahdollisissa muissa
hankkeissa tulevina vuosina, kertoo hankkeesta vastaava tuulivoimapäällikkö
Jouni Tolonen Fortumista.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätiedot:
Jouni Tolonen, tuulivoimapäällikkö, Fortum, puh. 050 594 2261
Peter Tuominen, edunvalvontapäällikkö, Fortum, puh. 050 4524760