Fortum suunnittelee uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä Tukholmassa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
25.11.2009

Fortum suunnittelee uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä Tukholmassa

Fortum aikoo vähentää merkittävästi sähkön- ja lämmöntuotantonsa
hiilidioksidipäästöjä seuraavan vuosikymmenen aikana. Yhtiö suunnittelee
Ruotsissa uusia investointeja biopolttoaineita hyödyntävään tuotantoon. Lisäksi
nykyisen tuotannon fossiilisia polttoaineita aiotaan korvata ilmastomyötäisillä
vaihtoehdoilla.

Jo nyt 87 % kaukolämmöstä Tukholman alueella tuotetaan uusiutuvilla
energianlähteillä tai jätteen energiahyötykäytöllä. Lämpöä tuotetaan sekä sähkön
ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa (CHP) että lämpölaitoksissa. Fortumin
suurimmassa tuotantolaitoksessa, Värtanin CHP-laitoksessa, uusiutuvan energian
osuus - merivedestä saatu lämpö, bioöljy ja oliivin kivet - on lähes 45 %. Loput
tarpeesta katetaan hiilellä ja sähköllä. Tavoitteena on nostaa uusiutuvan
energian osuus Värtanin nykyisissä yksiköissä 70 %:iin vuoteen 2015 mennessä.

Fortumin CO2-päästöjen vähentämissuunnitelmat sisältävät myös tavoitteen nostaa
CHP-tuotannon osuutta kokonaistuotannosta. Tämä vähentäisi sähköllä toimivien
lämpöpumppujen käyttöä kaukolämmöntuotannossa ja lisäisi uusiutuvilla
energianlähteillä tuotetun sähkön määrää pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.
Suunnitelmansa mukaisesti Fortum tutkii mahdollisuutta investoida muun muassa
uuteen jätepolttoaineita käyttävään yksikköön Bristan CHP-laitoksella ja uuteen
biopolttoaineita käyttävään yksikköön Värtanin CHP-laitoksella. Mikäli
investointipäätökset tehdään, voitaisiin Bristassa aloittaa tuotanto vuonna 2013
ja Värtanilla vuonna 2016. Lisäksi Fortum ennakoi jo kokonaan uuden
CHP-laitoksen rakentamista Tukholman seudulle vuonna 2020.

“CHP-tuotannossa energia saadaan hyödynnettyä lähes 90-prosenttisesti. Tämän
vuoksi se on ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto riippumatta siitä, mitä
polttoainetta käytetään. Haluamme kuitenkin edelleen vähentää tuotantomme
ympäristövaikutuksia lisäämällä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Arviomme
mukaan fossiilisten polttoaineiden osuus Tukholman lämmöntuotannossa voidaan
vähentää 5 %:iin vuoteen 2020 mennessä korvaamalla hiilen käyttöä
biopolttoaineilla Värtanilla ja investoimalla uuteen tuotantoon”, sanoo Per
Langer, Ruotsin toiminnoista vastaava johtaja Fortumista.

Alustava arvio suunnitelman arvosta on noin miljardi euroa 11 vuoden aikana.
Investointipäätös suunnitelman jokaisesta osasta tehdään erikseen, ja perustuu
Fortumin normaaleihin investointikriteereihin. Fortum arvioi vuotuisten
käyttöomaisuusinvestointiensa seuraavien 4-5 vuoden aikana olevan aiemmin
ilmoitetun mukaisesti noin 0,8-1,2 miljardia euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jens Bjöörn, viestintäjohtaja, Fortum Värme, puh: +46 70 298 41 25
Pauliina Vuosio, johtaja, talousviestintä, Fortum Oyj, puh: 050 453 2383