Fortum tehostaa palvelutoimintojaan

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
9.9.2008

Fortum tehostaa palvelutoimintojaan
 
Fortum organisoi uudelleen palvelutoimintojaan tavoitteenaan sisäisten
prosessien kehittäminen vastaamaan muuttuneita tarpeita. Suunnitellun
uudelleenorganisoinnin vuoksi Fortum käynnistää henkilöstön edustajien kanssa
yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Suomessa enintään 55 ja Ruotsissa
enintään 180 työpaikan vähenemistä.

Muutosten taustalla on vuonna 2006 alkanut kehitysohjelma, jonka tavoitteena on
luoda entistä tehokkaampia ja laadukkaampia toimintamalleja. Sisäisiä
toimintamalleja ja resurssien tarvetta ovat muuttaneet myös internet-pohjaisten
palveluiden lisääntynyt käyttö ja automaation lisääntyminen muiden muassa
mittarinluennassa ja sähköisessä laskutuksessa. Nyt neuvoteltavat suunnitelmat
koskevat sähköliiketoiminnan asiakaspalvelutoimintoja ja taloushallinnon
tukipalveluja, ja muutokset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2009 loppuun mennessä.

Uudelleenorganisoinnin seurauksena sähköliiketoimintojen asiakaspalvelu on
tarkoitus keskittää Suomessa Keilaniemeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
Joensuun ja Kuusamon kuluttaja-asiakkaita palvelevat asiakaspalvelupisteet sekä
osa Pudasjärven asiakaspalvelupisteen toiminnasta lakkautetaan vuoden 2008
loppuun mennessä. Keskittäminen ei koske näillä paikkakunnilla tehtäviä
paikallisia kenttäpalveluita, kuten asennustöitä, verkon ohjausta eikä
maastosuunnittelua.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 15.9. ja kestävät Suomessa kuusi viikkoa.
Tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja mahdollisimman monelle
työntekijälle.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Maria Romantschuk, viestintäjohtaja, 040 777 9700