Fortum TEM:n energian kysyntäarviosta: Päätös Loviisan ydinvoimalaitoksen uusimisesta tarvitaan nyt

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
10.11.2009

Fortum TEM:n energian kysyntäarviosta:
Päätös Loviisan ydinvoimalaitoksen uusimisesta tarvitaan nyt

Tänään julkaistussa arviossaan Suomen energian kysynnästä vuodesta 2020
eteenpäin työ- ja elinkeinoministeriö olettaa, että Loviisan ydinvoimalaitoksen
2020-luvun loppupuolella käyttölupansa päähän tulevat yksiköt joko jatkavat tai
ne korvataan vastaavalla ydinvoimakapasiteetilla tai muulla vähäpäästöisellä
tuotannolla. Mikään näistä vaihtoehdoista ei kuitenkaan toteudu itsestään, vaan
edellyttää aktiivista päätöksentekoa.

"Jotta Loviisan yksiköt voidaan korvata ennen nykyisten käyttölupien
päättymistä, on päätös uuden voimalan rakentamisesta tehtävä nyt tai hanke
siirtyy useilla vuosilla eteenpäin. Uuden yksikön rakentaminen
ympäristövaikutusten arvioinnista luvitukseen, rakentamiseen ja käyttöönottoon
kestää lähemmäksi 15 vuotta. Maailmalla käynnistyvän ydinvoimarakennusbuumin
myötä on riskinä, että rakennusajat entisestään pitenevät. Ei voida ajatella,
että kun uusi laitos kytketään verkkoon, vanha otetaan saman tien siitä irti.
Siksi korvaavan kapasiteetin on oltava valmiina hyvissä ajoin ennen vanhan
alasajoa. Näistä syistä päätöksillä on kiire", sanoo Fortumin toimitusjohtaja
Tapio Kuula.

Fortum on sitoutunut toteuttamaan Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikön siten, että
sillä voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä, vaikka päätöksiä kaukolämpöputken
rakentamisesta ei ymmärrettävästi voida tehdä periaatepäätöskäsittelyn
aikataulun puitteissa. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto nostaa uuden
ydinvoimalaitosyksikön hyötysuhdetta merkittävästi. Kaukolämpövaihtoehto on
ainutlaatuinen mahdollisuus energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi Suomen pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden mukaisesti ja sillä
on siinä mielessä myös valtakunnallista merkitystä.

"Olemme tehneet kaukolämpövaihtoehdosta kattavat tekniset selvitykset ja
taloudelliset arviot, jotka selkeästi osoittavat, että vaihtoehto on teknisesti
ja taloudellisesti toteutettavissa. Toteutuessaan se vähentäisi Suomen
hiilidioksidipäästöjä 6 prosentilla ja tukisi hallituksen linjaamien
päästövähennysten saavuttamista. Myös tästä näkökulmasta päätös Loviisa 3:n
toteutuksesta tuli tehdä mahdollisimman pian", Tapio Kuula jatkaa.

Fortum on Suomen kokenein ydinvoimateknologian osaaja. Epävarmuus Loviisan
laitosten jatkosta vaikeuttaisi merkittävällä tavalla korkeatasoisen
ydinvoimaosaamisen säilyttämistä Suomessa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, puh. 040 826 2646