Fortum, TVO ja Maersk yhteistyöhön Meri-Porin hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiprojektissa

Fortum Oyj ja A.P. Moller - Maersk Group
Yhteistiedote
15.12.2009

Fortum, TVO ja Maersk yhteistyöhön Meri-Porin hiilidioksidin talteenotto- ja
varastointiprojektissa

Fortum ja Teollisuuden Voima (TVO) aloittavat yhteistyön Maersk Oilin ja Maersk
Tankersin kanssa tavoitteenaan kehittää suuren kokoluokan koelaitos
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS). Maersk Oil ja Maersk
Tankers ovat osa tanskalaista A.P. Moller - Maersk -konsernia.

Osapuolet pyrkivät yhdistämään hiilidioksidin talteenoton Meri-Porin
voimalaitokselta laivakuljetukseen ja geologiseen varastointiin. Maersk Tankers
vastaa projektissa laivakuljetuksesta ja Maersk Oil kehittää hiilidioksidin
varastointimahdollisuuksia öljy- ja kaasukenttiin Tanskan Pohjanmerellä. Samalla
Maersk Oil selvittää mahdollisuuksia lisätä öljyntuotantoa hiilidioksidin
avulla. Tavoitteena on talteenottaa, kuljettaa ja varastoida yli 1,2 miljoonaa
tonnia hiilidioksidia vuosittain. Fortum ja TVO ovat aikaisemmin valinneet
Siemensin pääyhteistyökumppaniksi hiilidioksidin talteenottoteknologiassa.

Meri-Porin CCS-projekti, FINNCAP, tavoittelee pääsyä osaksi Euroopan unionin CCS
demonstraatio -ohjelmaa. CCS-hankkeille on varattu EU-tasolla merkittävää
rahoitusta ja projektien valinnan odotetaan tapahtuvan vuoden 2011 aikana.
Lopullinen investointipäätös on tarkoitus tehdä vuosien 2011-2012 aikana,
jolloin CCS-järjestelmä olisi käytössä vuoden 2015 loppuun mennessä.

”CCS on todennäköisesti yksi merkittävimmistä teknologiaratkaisuista
ilmastonmuutoksen torjunnassa lähivuosikymmeninä. Maerskin merikuljetus- ja
öljyntuotantokokemus sekä Fortumin, TVO:n ja Siemensin voimalaitososaaminen
tekevät FINNCAP:ista yhden johtavista ehdokkaista CCS-demonstraatiohankkeeksi”,
kertoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.

”Hiilidioksidin kuljetus tankkerialuksilla on kustannustehokas ja joustava tapa
siirtää hiilidioksidi voimalaitokselta varastointipaikoille. Sen vuoksi
laivakuljetus soveltuu hyvin suurille CO2-päästölähteille, kuten
voimalaitoksille, erityisesti ensimmäisissä CCS-hankkeissa”, sanoo Søren Skou,
Maersk Tankersin toimitusjohtaja.

”Uskomme, että CCS-teknologiassa ja öljyntuotannon lisäämisessä hiilidioksidin
avulla on potentiaalia kehittyä tärkeiksi ratkaisuiksi Eurooppaa kohtaavissa
toimitusvarmuus- ja ilmastokysymyksissä. Kehitämme aktiivisesti
yhteistyöprojekteja, joiden avulla selvitetään, voidaanko näiden teknologioiden
avulla luoda tulevaisuudessa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa”,
toteaa Maersk Oilin toimitusjohtaja Jakob Bo Thomasen.

Meri-Porin lauhdevoimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 565 megawattia.
Kivihiiltä polttoaineenaan käyttävälle voimalaitokselle suunnitellaan
pesuritekniikkaa (post-combustion) käyttävää talteenottolaitosta. Siemensin
teknologiaan perustuva talteenottolaitos on suunniteltu käsittelemään noin 50 %
voimalaitoksen savukaasuista ja ottamaan talteen 90 % niiden sisältämästä
hiilidioksidista. Toteutuessaan hanke vähentäisi voimalaitoksen
hiilidioksidipäästöjä noin 1,2 miljoonalla tonnilla vuodessa.

FINNCAP on yksi suurimmista tähän mennessä julkistetuista pesuritekniikkaa
käyttävistä CCS-hankkeista Euroopassa. Se on myös ainoa hanke, jossa
talteenotettu hiilidioksidi kuljetettaisiin laivoilla, kuljetus tapahtuisi
EU-maasta toiseen ja jossa selvitetään geologisen varastoinnin ohella myös
mahdollisuuksia öljyntuotannon lisäämiseen.

Maersk Tankers on jo tehnyt teknisiä suunnitelmia hiilidioksidin kuljettamiseen
soveltuville tankkereille. Hiilidioksidi kuljetettaisiin osittain paineistettuna
ja jäähdytettynä nesteenä. Maersk Tankers on suunnitellut alukset
kansainvälisten standardien mukaisesti perustuen vuosien kokemukseen
nesteytettyjen petrokemikaalien ja maakaasun kuljetuksista.

Maersk Oilin kokemus turvallisesta ja tehokkaasta öljy- ja kaasuesiintymien
hallinnasta antaa yhtiölle valmiudet kehittää hiilidioksidin talteenottoa ja
varastointia Pohjanmeren tyhjenevissä öljy- ja kaasukentissä. Näistä
lähtökohdista Maersk Oil kehittää Pohjanmerellä soveltuvia offshore-kohteita
hiilidioksidin varastoimiseksi ja öljyntuotannon lisäämiseksi hiilidioksidin
avulla.

Lisätietoja:

Fortum
Mikko Iso-Tryykäri, Manager, Strategy and Investments, Fortum,
puh. 050 453 2650
Teollisuuden Voima
Juhani Ikonen, tiedotuspäällikkö, TVO, puh. 02 8381 5210

A.P. Moller - Maersk Group
Lars Hende, Director of Carbon and Climate, Maersk Oil, puh. +45 3363 7494
Christian Ingerslev, Head of Maersk Tankers Gas, puh. +45 3363 4869

Tietoa Meri-Porin CCS-projektista: www.finncap.fi

A.P. Moller - Maersk Group on maailmanlaajuinen toimija, jolla on 120 000
työntekijää ja 130 toimipaikkaa ympäri maailmaa. Sen pääkonttori on
Kööpenhaminassa, Tanskassa. A.P. Moller - Maersk -konserniin kuuluu yksi
maailman suurimmista laivayhtiöistä, minkä lisäksi yhtiö toimii laajasti myös
energian, laivarakennuksen, kaupan ja valmistusteollisuuden alueilla. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2008 oli 61,2 miljardia ja liikevoitto 11,9 miljardia. A.P.
Moller - Maersk Groupin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Kööpenhaminassa.
Lisätietoja: www.maersk.com