Fortumilla kaikkien aikojen paras tulos työturvallisuudessa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
18.5.2010

Fortumilla kaikkien aikojen paras tulos työturvallisuudessa

Fortumin vuoden 2009 kestävän kehityksen tunnusluvut on julkaistu yhtiön
verkkosivuilla: www.fortum.fi/kestavakehitys. Tärkeimpiä saavutuksia viime
vuonna olivat työturvallisuustason parantaminen, kestävän kehityksen näkökulmien
vahvistuminen tavaran- ja palveluntoimittajien hallinnassa sekä toimet
ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Työturvallisuudessa Fortumin saavutti viime vuonna yhtiön historian parhaan
tuloksen tapaturmataajuuden* ollessa 2,4 (2008: 4,3).

"Fortumin tavoitteena on olla kestävän kehityksen edelläkävijä ja
työturvallisuus on jo vuosien ajan ollut yksi painopisteistämme. Systemaattisen
kehitystyön tuloksena turvallisuustasomme on parantunut huomattavasti, mistä
voimme olla ylpeitä. Työ kuitenkin jatkuu edelleen ja tämän vuoden tavoitteemme
on laskea tapaturmataajuus alle yhteen," kertoo Fortumin Kestävän kehityksen
johtaja Ulla Rehell.

Ilmastoteot, hankintaketjun hallinta ja tuki yhteiskunnalle tärkeässä asemessa

Fortumin tavoitteena olla yksi Euroopan vähäpäästöisimmistä energiayhtiöistä.
Vuonna 2009 yhtiön sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 155 g/kWh, kun
eurooppalaisten sähköntuottajien ominaispäästöjen keskiarvo viime vuosina on
ollut n. 400 g/kWh. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli sähköntuotannosta
36 % ja lämmöntuotannosta 17 %. Kaikille pohjoismaisille asiakkaille myytiin
CO2-päästötöntä sähköä ja Suomessa kotiasiakkaille 100 %:sti vesivoimalla
tuotettua sähköä. Ruotsissa kaikki Fortum Enkel -asiakkaat saivat
automaattisesti Bra Miljöval -merkittyä sähköä.

Kestävän kehityksen näkökulmat sisältävä toimintaohje tavaran- ja
palveluntuottajille oli laajasti käytössä Pohjoismaissa ja ohje otettiin
käyttöön myös Puolassa ja Baltian maissa. Hankinnoista, joiden yhteissumma oli
2 442 miljoonaa euroa, noin 90 % tehtiin eurooppalaisilta toimittajilta.

Fortum uudisti sponsorointiohjelmansa vuonna 2009 ja tuki yhteiskuntaa 1,8
miljoonalla eurolla. Yhteistyöhankkeet keskittyivät lapsiin ja nuoriin sekä
ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin

Fortum työllisti vuoden 2009 aikana keskimäärin 13 278 henkilöä ja maksoi
palkkoja ja palkkioita 491 miljoonaa euroa. Veroja yhtiö maksoi 466 miljoonaa
euroa ja osinkoja osakkeenomistajille 888 miljoonaa euroa. Osingoista yli 70 %
maksettiin suomalaisille osakkeenomistajille.

Kaikki Fortum vuoden 2009 kestävän kehityksen tunnusluvut löytyvät osoitteessa
www.fortum.fi/kestavakehitys.

Lisätietoja uudesta sponsorointiohjelmasta ja -kohteista sivuilta:
http://www.fortum.fi/document.asp?path=14020;14028;14029;14055;14244;14248;30667

Lisätietoja kotiasiakkaiden ympäristöedusta Suomessa sivulta:
http://www.fortum.fi/productchannel.asp?path=14020;14028;31772;31773;31781;31792
;50040

Lisätietoja kotiasiakkaiden ympäristöedusta Ruotsissa sivulta (vain ruotsiksi):
http://www.fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22361;22315;24356;22952;22974
;39326

Lisätietoja:
Ulla Rehell, Vice President, Sustainability
puh. 010 45 29251, ulla.rehell@fortum.com

* Tapaturmataajuusluku ilmaisee vähintään yhden päivän sairauslomaan johtaneiden
tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohden.