Fortumin energiamarkkinakatsaus: Sähkön kulutus ja tukkuhinnat laskeneet Pohjoismaissa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
23.2.2009


Fortumin energiamarkkinakatsaus: Sähkön kulutus ja tukkuhinnat laskeneet
Pohjoismaissa

Talouden taantuman vaikutukset näkyvät energiamarkkinoilla raaka-aineiden
kysynnän ja hintojen laskun kautta. Sähkön hinta on pohjoismaisilla
tukkumarkkinoilla laskenut lähes puolen vuoden ajan. Finanssimarkkinoilla sähkön
tulevaisuuden hintanoteeraukset ovat pudonneet alhaisimmilleen kolmeen vuoteen.
Fyysisen sähkön spot-hinnat ovat kuitenkin korkeammalla kuin kaksi vuotta sitten
vuoden 2007 alussa.

”Samalla kun polttoaineiden hinnat ovat laskeneet, sähkön kulutus on kääntynyt
laskuun. Kovinakaan pakkaspäivinä sähkön spot-hinnat eivät ole nousseet
merkittävästi vaikka normaalisti näin heikko vesivarastotilanne olisi tuonut
suuriakin hintapiikkejä”, kommentoi viestintäjohtaja Lotta Forssell, Fortumin
sähköntuotantoliiketoiminnasta.

Fortum julkaisee 2-4 kertaa vuodessa ajankohtaisen energiamarkkinakatsauksen.
Katsauksessa tarkastellaan polttoaineiden hintakehitystä ja sähkön
hintakehitystä pohjoismaissa ja näihin vaikuttavia taustatekijöitä.

Yhteenveto energiamarkkinakatsauksesta 23.2.2009:
- Kansainvälinen talouden taantuma on vaikuttanut polttoaineiden ja sähkön
kysyntään ja hintakehitykseen.
- Sähkön kysyntä laski merkittävästi vuoden 2008 loppupuolella. Viimeisen
vuosineljänneksen aikana kysyntä laski noin 5 TWh edelliseen vuoteen verrattuna.
- Öljyn ja kivihiilen hinnat kansainvälisillä markkinoilla laskivat jyrkästi
vuoden 2008 loppupuolella. Vuoden vaihteen jälkeen hintojen lasku hieman
tasaantui, mutta viimeviikkoina hinnat ovat jatkaneet laskuaan.
- Päästöoikeuksien hinnat ovat laskeneet huomattavasti. Päästöoikeuden hinta
hiilidioksiditonnille on nyt noin 10 euroa kun se vuosi sitten oli 21 euroa.
- Sähkön tukkuhinta pohjoismaisilla markkinoilla on laskenut voimakkaasti
syksystä 2008 saakka.
- Pohjoismaiset vesivarastot ovat hieman pitkän ajan keskiarvon alapuolella.
- Keski-Euroopan sähkön tukkuhinnat hinnat ovat 10-20 euroa/MWh Pohjoismaita
korkeammat.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Lotta Forssell, +358 50 45 36128, lotta.forssell@fortum.com