Fortumin hankkimien omien osakkeiden mitätöinti

Fortumin hallitus on päättänyt mitätöidä osakepääomaa alentamatta yhteensä 5 910
000 kappaletta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeet on hankittu ja
niiden mitätöinti tapahtuu 28.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle
antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeiden mitätöinnin merkintä
kaupparekisteriin tapahtuu arviolta 20.12.2007. Mitätöinnin jälkeen Fortum Oyj:n
osakkeiden kokonaismäärä on 886 683 058 kappaletta.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Jouni Huttunen, puh. 010 45 24649

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet