Fortumin ilmastotoimet maailman huipputasoa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
22.9.2009

Fortumin ilmastotoimet maailman huipputasoa

Carbon Disclosure Project (CDP) valitsi Fortumin kolmantena peräkkäisenä vuonna
johtavien yritysten joukkoon maailmanlaajuisessa Carbon Disclosure Leadership
-indeksissä. Fortumin läpinäkyvä raportointi ja suunnitelmat vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä nyt myös OAO Fortumissa Venäjällä ovat vakuuttaneet
analyytikot Fortumin toimista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Fortum paransi
tulostaan indeksissä viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna tulos oli 79/100, kun
se edellisvuonna oli 74/100.

Carbon Disclosure Leadership -indeksiin valikoidaan ne FTSE Global 500
-yritykset, joilla on ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta paras
hallintotapa ja korkeatasoisin ilmastotoimien raportointi. Analyysi perustuu
yhtiöiden vastauksiin CDP:n kasvihuonekaasupäästöihin,
päästövähennystavoitteisiin sekä ilmastonmuutokseen liittyviin riskeihin ja
mahdollisuuksiin keskittyvässä kyselyssä. Yhdyskuntapalveluiden alalla parhaiten
menestyivät yhdysvaltalaiset PG&E Corporation ja Public Service Enterprise
Group, jotka molemmat saivat 88/100 pistettä. Fortum on indeksin ainut
pohjoismainen yhtiö.

"Fortumille on suuri kunnia saada ulkoisia tunnustuksia toimenpiteistämme
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Fortumin pitkän aikavälin tavoite on olla
hiilidioksidipäästötön sähkö- ja lämpöyhtiö. Euroopassa olemme jo pitkään olleet
yksi vähäpäästöisimmistä energiayhtiöistä. Lisäksi tulemme tekemään paljon työtä
saavuttaaksemme kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet myös Venäjällä", sanoo
Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja Anne Brunila.

Vuonna 2008 92 % Fortumin sähköntuotannosta EU:n alueella ei aiheuttanut
hiilidioksidipäästöjä. Vastaava luku Venäjä mukaan lukien oli 75 %. Fortumin
tavoite on parantaa energiatehokkuutta ja vähentää tuotannon ominaispäästöjä
kaikilla toiminta-alueillaan. Venäjällä Fortum on laatinut ympäristö-, terveys-
ja turvallisuusasiat kattavan toimenpidesuunnitelman. Jo käynnistettyjä toimia
ovat energiatehokkuuden lisääminen ja optimoitu sähkön ja lämmön yhteistuotanto.
Myös hiilen korvaamista biomassa- tai jätepohjaisilla polttoaineilla ja
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia selvitetään mahdollisina
tulevaisuuden keinoina.

Carbon Disclosure Projectin johtaja Paul Dickinson kommentoi:
“Carbon Disclosure Leadership -indeksissä nimetyt yritykset palkitaan
korkeatasoisista vastauksista, jotka he antoivat kyselyymme. Ne osoittavat, että
yrityksillä on hyvä ymmärrys siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa heidän
liiketoimintaansa nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuuden vähähiilisessä
yhteiskunnassa pärjäävät parhaiten ne yritykset, jotka jo nyt kontrolloivat
riskejään, hillitsevät päästöjään ja hyödyntävät mahdollisuuksia tuottaa
vähähiilisiä tuotteita ja palveluita."

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
www.cdproject.net
www.innovestgroup.com
www.fortum.com/sustainability

Kari Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö
Puh. 010 45 32330,
kari.t.kankaanpaa@fortum.com