Fortumin ja Metsähallituksen Kuolavaara-Keulakkopään tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma on valmistunut

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
20.4.2010

Fortumin ja Metsähallituksen Kuolavaara-Keulakkopään tuulivoimahankkeen
YVA-ohjelma on valmistunut

Fortum ja Metsähallitus kehittävät yhdessä tuulivoimahanketta
Kuolavaara-Keulakkopäässä, joka sijaitsee Kittilän ja Sodankylän kuntien
alueella.

Hankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) on
valmistunut ja jätetty Lapin Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukselle
(ELY-keskus). Osapuolet toteuttavat tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioinnin
ohjelman mukaisesti loppuvuoden aikana. Keskeisiä arvioitavia asioita ovat muun
muassa tuulivoimarakentamisen vaikutukset maankäyttöön, linnustoon ja maisemaan
sekä meluvaikutukset. Tavoitteena on jättää arvioinnin tuloksena syntyvä
YVA-selostus ELY-keskukselle vuoden lopulla.

Kuolavaara-Keulakkopäähän voi alustavan arvion mukaan rakentaa enintään 20
kappaletta 2-3 megawatin tuulivoimalaitoksia, jotka tuottaisivat vuodessa
100-125 gigawattituntia sähköä. Mikäli hanke osoittautuu toteutuskelpoiseksi,
voisi tuulivoimatuotanto alkaa aikaisintaan vuonna 2013.

Syksyllä Kuolavaara-Keulakkopäässä aloitetaan myös noin vuoden kestävät
tuulimittaukset.

Hankkeen YVA-ohjelma on luettavissa www.laatumaa.com/tuulivoima sekä
yhteysviranomaisen internet-sivuilta www.ymparisto.fi/lap/yva.

YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudet:
Sodankylän kunnanvirastossa 27.4.2010 klo 18.00
Kittilän kunnanvirastossa 28.4.2010 klo 18.00

Fortum Power and Heat Oy
Viestintä

Lisätiedot:
Tuulivoimapäällikkö Jouni Tolonen, Fortum, puhelin 050 594 2261,
etunimi.sukunimi@fortum.com
Tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari, Metsähallitus
Laatumaa, puhelin 040 809 6840,  etunimi.sukunimi@metsa.fi