Fortumin kauppa kahdesta puolalaisesta sähkö- ja lämpöyhtiöstä päätökseen

Fortumin kauppa kahdesta puolalaisesta sähkö- ja lämpöyhtiöstä,
Elektrociepłownia Zabrze S.A:sta ja Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.:sta,
saatettiin tänään päätökseen, kun Puolan kilpailuviranomainen antoi sille
hyväksyntänsä. Kaupan myötä Fortum ostaa 85 % yhtiöiden osakekannasta yhteensä
noin 20,6 miljoonaa eurolla ja nimeää yhtiöt Fortum Bytom S.A:ksi ja Fortum
Zabrze S.A:ksi. Yhtiöt myydään osana Puolan sähkö- ja lämpösektorin
yksityistämistä.

EC Zabrze ja ZEC Bytom ovat merkittävimpiä kaukolämmöntuottajia Silesian
alueella Etelä-Puolassa. Yhtiöiden yhteenlaskettu lämmönmyynti on noin 930
gigawattituntia vuodessa (GWh/a) ja sähkönmyynti noin 260 GWh/a. Polttoaineena
käytetään pääosin hiiltä.

Yrityskauppa lähes kaksinkertaistaa Fortumin sähköntuotantokapasiteetin
Puolassa. Sen myötä Fortum saa myös jalansijan Puolan toiseksi suurimmalla
lämpömarkkinalla, jossa asuu 2,3 miljoonaa ihmistä 21 kaupungin alueella.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Mikael Lemström, Vice President, Fortum Heat Division, Poland, Puh. +48 60 490
0499
Izabela Van den Bossche, Head of Communications, Fortum Heat Division, Poland,
Puh. +48 69 220 9428