Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella hyvä tuotantovuosi 2008

Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos
Lehdistötiedote
2.1.2009


Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella hyvä tuotantovuosi 2008

Fortumin Loviisan voimalaitoksella tuotettiin 7,7 terawattituntia sähköä vuonna
2008. Voimalaitoksen tuotantoa kuvaava käyttökerroin oli lähes 90 prosenttia.

Kakkosyksiköllä tehtiin syksyllä lyhyt 22,5 vuorokauden vuosihuolto, joka
mahdollisti jälleen 4 terawattitunnin tuotannon. Ykkösyksikön tulos jäi 3,7
terawattituntiin neljän vuoden välein toistuvan laajan tarkastusvuosihuollon
takia. Vuosihuolto kesti noin 50 vuorokautta.

Tuotantokausi 2008 oli lähes häiriötön lukuun ottamatta ykkösyksikön
vuosihuollon ylösajossa selvityksiä ja korjauksia teettänyttä säätösauvan
suojaholkin painaumaa. Loppuvuodesta henkilöstö havaitsi kakkosyksikön
reaktorisuojausjärjestelmässä virheellisen signaalitiedon. Säteilyturvakeskus
luokitteli tapahtuman kansainvälisen, 7-portaisen ydinlaitostapahtumien
vakavuusasteikon alimpaan luokkaan eli INES 1:een.

Voimalaitosautomaation uusinta etenee
Digitaalisen automaation käyttö Loviisan voimalaitosprosessin ohjauksessa ja
valvonnassa alkoi, kun automaation uusinnan ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön
ykkösyksiköllä vuoden 2008 aikana. Ennen järjestelmien asennuksia
käyttöönotettiin myös yksikön uudet automaatiorakennukset. Valmistelut tulevien
vuosien automaatioasennuksia varten jatkuvat. Projekti kestää aina vuoteen 2014
saakka.

Säteily- ja työturvallisuus parantuneet
Voimalaitoksella tehty pitkäjänteinen työ tapaturmien ja henkilöstön
säteilyannosten vähentämiseksi on tuottanut tulosta. Työtapaturmia saatiin
vähennettyä, mutta 0-tavoitteeseen ei vielä päästy. Henkilöstön saamat
säteilyannokset vähentyivät 16 prosentilla yli kaksi kuukautta kestäneestä
vuosihuollosta huolimatta.

Kolmekymmentä uutta henkilöä rekrytoitiin
Loviisan voimalaitoksella on meneillään sukupolven vaihdos. Sen myötä
laitokselle rekrytoitiin vuonna 2008 kolmekymmentä uutta henkilöä. Sähköä
tehtiin siten 490 fortumlaisen ja sadan muissa yrityksissä työskentelevän
henkilön voimin. Vuosihuoltojen aikana ulkopuolisten henkilöiden määrä nousi
tuhanteen.

Loviisa 3 -hankkeen valmistelutyöt jatkuvat
Loviisa 3 -hankkeen valmistelutyöt jatkuivat vuoden aikana. Ympäristövaikutusten
arviointi (YVA) saatiin päätökseen syksyllä 2008. Työ- ja elinkeinoministeriö
totesi lausunnossaan, että tehty YVA-selostus kattaa lainsäädännön
sisältövaatimukset, se on käsitelty säädösten vaatimalla tavalla ja riittävä
hankkeen nykyisessä suunnitteluvaiheessa.

------------------------------
Loviisan ydinvoimalaitoksella vuonna 2008 tuotettu sähkömäärä vastaa noin
385.000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.
Kansainvälisessä ydinvoimalaitosvertailussa Loviisan voimalaitoksen
käyttökertoimet ovat maailman kärkitasoa. Käyttökertoimella kuvataan laitosten
tuottoa tietyllä aikavälillä nimellistehoon verrattuna.
Fortum on Euroopan puhtaimpia sähköntuottajia. Yhtiön pohjoismaisesta
sähköntuotannosta noin 90 prosenttia on hiilidioksidipäästötöntä ja noin 40
prosenttia tehdään uusiutuvilla energialähteillä.

Fortum Power and Heat Oy
Loviisan voimalaitos
Viestintä

Lisätietoja:
Markku Tiitinen, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 45 54010 tai 050 45 54010
Peter Gango, voimalaitosjohtaja, puh. 050 45 54000
Peter Tuominen, kehitys- ja viestintäpäällikkö, puh. 050 45 24760