Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella hyvä tuotantovuosi

Fortumin Loviisan voimalaitoksella oli hyvä tuotantovuosi 2010. Voimalaitos oli
koko käyttöjakson ajan täydessä tuotannossa lukuun ottamatta muutamia lyhyitä
tuotantohäiriöitä. Loviisan voimalaitoksella tuotettiin sähköä 7,7
terawattituntia, ja voimalaitoksen käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin oli
91,1 prosenttia.

Laitoksen käyttö oli lähes häiriötöntä

Voimalaitoksen käyttö oli turvallista ja lähes häiriötöntä. Merkittävin
tapahtuma oli ykkösyksikön pikasulku heinäkuussa. Sen aiheutti sekundääripiirin
automaatioon liittynyt häiriö. Yksikkö saatiin takaisin tuotantoon seuraavana
päivänä, eikä siitä aiheutunut vaaraa henkilökunnalle eikä ympäristölle.
Voimalaitoksella jatkettiin myös pitkäjänteistä työtä turvallisuuden
kehittämiseksi.

Vuosihuollot sujuivat onnistuneesti

Loviisan voimalaitoksen ykkösyksiköllä toteutettiin vuonna 2010 lyhyt ja
kakkosyksiköllä kahdeksan vuoden välein tehtävä laaja vuosihuolto. Molemmat
vuosihuollot sujuivat suunnitellusti ja laadittujen aikataulujen mukaan.
Ykkösyksikön vuosihuolto kesti 26 vuorokautta ja kakkosyksikön
tarkastusvuosihuolto 40 vuorokautta. Vuosihuoltoon osallistui voimalaitoksen
500 työntekijän lisäksi noin 900 kunnossapidon ja tarkastusalan ammattilaista
yhteensä 79 yrityksestä.

Voimalaitosautomaation uusiminen ja kallioluolan laajennus etenivät

Voimalaitosautomaation muuttaminen digitaaliseksi eteni viime vuonna
kakkosyksikön reaktorisydämen mittausjärjestelmän uusimisella.
Automaatiouusinnan valmistelutyö jatkuu ja seuraavassa vaiheessa siirretään
reaktoreiden suojausautomaatio uuden järjestelmän piiriin.

Fortumin ja VTT:n yhdessä kehittämä turvallisuussimulointiohjelma APROS
(Advanced Process Simulation Software) on Loviisan voimalaitoksella
osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi turvallisuustoimintojen parantamisessa.
Ohjelman käyttö on laajentunut myös Fortumin osaomisteisiin laitoksiin sekä
Suomessa että Ruotsissa ja sillä on nyt käyttäjiä yhteensä 26 eri maassa.

Voimalaitoksen yhteydessä noin 110 metrin syvyydessä sijaitsevan matala- ja
keskiaktiivisten jätteiden loppusijoitustilan laajennustyö käynnistyi
loppukesästä 2010. Laajennuksella lisätään huoltojätteen
välivarastointimahdollisuuksia. Laajennustyö kestää noin vuoden ja louhittavan
alueen tilavuus on noin 15 000 kuutiometriä.

Voimalaitokselle 44 uutta työntekijää

Sukupolvenvaihdos jatkuu Loviisan voimalaitoksella. Voimalaitokselle on vuoden
aikana rekrytoitu 44 uutta työntekijää. Näihin tehtäviin tulleiden hakemusten
runsas määrä osoittaa voimalaitoksen olevan haluttu työpaikka. Voimalaitoksen
noin 500 for-tumlaisen työntekijän lisäksi laitoksella työskentelee yli 100
vakinaista muiden yritysten palveluksessa olevaa työntekijää.

Lisätietoja:

Jari Kuusisto, turvallisuusyksikön päällikkö, puh. 050 4532610
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 050 4554010
Peter Tuominen, edunvalvontapäällikkö, puh. 050 4524760