Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päätökseen

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
13.10.2008

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päätökseen

Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt ovat jälleen sähköntuotannossa.
Ykkösyksikön vuosihuolto kesti 50 vuorokautta ja päättyi 29.9. Käynnistys
viivästyi runsaalla viikolla muun muassa säätösauvan toimintahäiriöön liittyvien
selvitysten ja korjausten vuoksi. Kakkosyksikkö kytkettiin 13.10. sähköverkkoon
suunnitellusti 22,5 vuorokautta kestäneen huollon jälkeen. Molempien yksiköiden
polttoaineesta vaihdettiin kolmasosa.

Ykkösyksikölle tehtiin neljän vuoden välein toistuva laaja tarkastusvuosihuolto.
Mittavimmat tarkastukset tehtiin höyrystimille, reaktoripaineastialle ja sen
sisäosille, joiden todettiin tarkastuksissa olevan hyvässä kunnossa.

Voimalaitoksen automaatiojärjestelmät vaihdetaan analogisesta digitaaliseen
vaiheittain vuoteen 2014 mennessä. Ykkösyksikön vuosihuollossa toteutetussa 1.
vaiheessa otettiin käyttöön reaktorin toimintaan ja valvontaan liittyviä
automaatiojärjestelmiä.

Kakkosyksiköllä tehtiin normaali vuosihuolto, jossa merkittävimpiin
tarkastuskohteisiin kuuluneiden höyrystimien kunto todettiin hyväksi. Myös
suuret merivesiputket tarkastettiin ja huollettiin.

Vuosihuoltoon osallistui Loviisan voimalaitoksen 460 työntekijän lisäksi
tuhatkunta kunnossapidon ja tarkastusalan ammattilaisia, joista 150 oli
ulkomaalaisia. Vaikka työtä ja tekijöitä oli paljon, saatiin henkilöstön
säteilyannokset ja tapaturmien määrä laskemaan merkittävästi edellisvuosista.
Nämä erinomaiset tulokset saavutettiin pitkäjänteisellä työllä turvallisuuden
parantamiseksi.

Fortum Power and Heat Oy
Loviisan voimalaitos
Viestintä


Lisätietoja:
Raimo Raitanen, tekniikkayksikön päällikkö, puh. 010 45 53300
Mauri Lindqvist, vuosihuoltoryhmän päällikkö, puh. 010 45 53460
Pertti Salonen, ylläpitoyksikön päällikkö, puh. 010 45 53100