Fortumin Montan vesivoimalaitoksella alkaa peruskorjaus

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
28.4.2010

Fortumin Montan vesivoimalaitoksella alkaa peruskorjaus

Oulujoen varrella sijaitsevan Montan vesivoimalaitoksen kolmoskoneiston
peruskorjaus on alkamassa. Voimalaitoksen kolmoskoneisto pysäytetään korjausta
varten 30.4.2010 ja sen on tarkoitus palata sähköntuotantoon syyskuun
puolivälissä.

Nyt alkava täydellinen peruskorjaus on ensimmäinen vuonna 1957 käyttöönotetussa
Montan vesivoimalaitoksessa. Vuoden 2010 aikana kolmoskoneistossa uusitaan
turbiini, generaattori, sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Lisäksi laitoksen
molemmat päämuuntajat ja 110 kV ulkokytkinkenttä uusitaan. Voimalaitoksen
peruskorjaushanke jatkuu vuonna 2011, jolloin on vuorossa ykköskoneiston
turbiinin, generaattorin sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusiminen.
Peruskorjausten yhteinen työllisyysvaikutus on noin 40 henkilötyövuotta.

Kolmoskoneiston peruskorjauksen myötä voimalaitoksen teho nousee nykyisestä 43
megawatista 47 megawattiin. Uudistus lisää voimalaitoksen energiatehokkuutta,
turvallisuutta ja luotettavuutta. Öljypäästöjen ja tulipalojen riski laitoksella
pienenee sekä työturvallisuus ja käyttövalmius paranevat.

Montan voimalaitoksen kolmoskoneiston pysäyttäminen ei aiheuta
ympäristöhaittoja. Peruskorjausseisokkien aikana Montan juoksutukset ovat
keskimääräistä selvästi pienempiä, koska peruskorjauksen yhteydessä tehtävien
sähkökytkinlaitosuusintojen turvallinen suorittaminen vaatii myös laitoksen
muiden koneistojen keskeytyksiä. Säännöstelytilanteeseen perustuen Montan
juoksutukset suoritetaan tarvittaessa tulvaluukkujen kautta Muhoslampeen.

Montan hanke on osa Fortumin vesivoimalaitosten pitkän tähtäimen
perusparannusohjelmaa. Sen tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömän
vesivoimatuotannon kapasiteettia, parantaa turvallisuutta ja turvata hyvä
käytettävyys.

Fortum Power and Heat Oy
Viestintä


Lisätietoja: Harri Palopelto, käyttö ja kunnossapito -insinööri, Fortum,
puh. 050 454 8204