Fortumin nimitysvaliokunta valittu

Fortumin osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan on valittu seuraavat henkilöt:
Pekka Timonen, ylijohtaja, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; Harri
Sailas, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Jorma
Huuhtanen, pääjohtaja, Kansaneläkelaitos. Fortumin hallituksen puheenjohtaja
Peter Fagernäs toimii valiokunnan asiantuntijajäsenenä.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan
valitaan Fortumin kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen
puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta
valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle yhtiökokoukselle.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet