Fortumin osakkeita merkitty optio-oikeuksilla

Fortum Oyj:n optio-oikeuksilla on merkitty uusia osakkeita seuraavasti:

--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelma                         |         Merkintäaika |           kpl |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avainhenkilöiden optio-ohjelma 2002B  |      24.1.-31.1.2008 |        21 000 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakemerkintöjä vastaavaa osakepääoman korotusta ei vielä ole merkitty
kaupparekisteriin.

Seuraavaan kerran Fortumin optio-ohjelmaan 2002B liittyvät merkinnät on
tarkoitus rekisteröidä arviolta 17.3.2008, jolloin rekisteröidään 10.3.2008
mennessä merkityt uudet osakkeet. Optio-oikeuksilla viimeistään 10.3.2008
merkityt osakkeet ovat oikeutettuja vuodelta 2007 keväällä 2008 mahdollisesti
jaettavaan osinkoon. Samoin näiden uusien osakkeiden omistajat ovat oikeutettuja
osallistumaan kevään 2008 yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa mainituin ehdoin.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet