Fortumin osakkeita merkitty optio-oikeuksilla

Alla mainitut Fortum Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt ja yhtiölle maksetut
osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa
Helsingin Pörssin päälistalle 24.1.2008.

--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelma                         |         Merkintäaika |           kpl |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avainhenkilöiden optio-ohjelma 2002B  | 11.12.2007-15.1.2008 |       252 602 |
--------------------------------------------------------------------------------


Osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, yhteensä 858 846,80 euroa, on
merkitty kaupparekisteriin 23.1.2008. Fortum Oyj:n osakepääoma on korotuksen
jälkeen 3 041 319 244,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 886 935 660
kappaletta. Osakemerkintöjen seurauksena Fortum Oyj:n oma pääoma kasvoi yhteensä
858 846,80 euroa.

Fortumin osakkeen perustiedot 24.1.2008:

Kaupankäyntitunnus FUM1V
ISIN-koodi: FI0009007132
Osakemäärä: 886 935 660

Seuraavan kerran Fortumin optio-ohjelmaan 2002B liittyvät merkinnät on tarkoitus
rekisteröidä arviolta 17.3.2008, jolloin rekisteröidään 10.3.2008 mennessä
merkityt uudet osakkeet. Optio-oikeuksilla viimeistään 10.3.2008 merkityt
osakkeet ovat oikeutettuja vuodelta 2007 keväällä 2008 mahdollisesti jaettavaan
osinkoon. Samoin näiden uusien osakkeiden omistajat ovat oikeutettuja
osallistumaan kevään 2008 yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa mainituin ehdoin.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet