Fortumin yhtiökokouksen päätökset

Fortum Oyj
Pörssitiedote
7.4.2009 klo 18.45 EET

Fortumin yhtiökokouksen päätökset

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2009 Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2008 ja hyväksyi, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 14.4.2009 ja osinko maksetaan 21.4.2009.

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston
jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna
Perkiö (varapuheenjohtaja), Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri
Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä liittopuheenjohtaja Martti Alakoski,
puoluesihteeri Panu Laturi ja johtaja Helena Pesola. Nyt valitun
hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                        | 1 000 euroa/kuukausi                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                    |  600 euroa/kuukausi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                              |  500 euroa/kuukausi                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokouspalkkio                        |  200 euroa/kokous                     |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin
uudelleen Matti Lehti, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta
Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen jäseneksi
valittiin Sari Baldauf. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lehti ja
varapuheenjohtajaksi Sari Baldauf. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja                        | 66 000 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja                    | 49 200 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                              | 35 400 euroa/vuosi                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville
hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy.


Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat lisäksi
asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen
keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on
niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 2.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 30.10.2009 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi


LIITE: Hallituksen jäsenet

Matti Lehti
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori

Päätehtävä:
Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, TietoEnator Oyj, Tietotehdas Oy ja
Tieto-konserni
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Puheenjohtaja, Liikesivistysrahasto
Varapuheenjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005

Fortumin osakkeita 0 kpl 31.12.2008


Sari Baldauf
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteen maisteri.
Tekniikan kunniatohtori (Teknillinen korkeakoulu), ja kauppatieteiden
kunniatohtori (Turun kauppakorkeakoulu) sekä London Business Schoolin
kunniajäsen (Honorary Fellow).

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, CapMan Oyj,
F-Secure Oyj, Daimler AG ja Hewlett-Packard Company Hallituksen jäsen,
Elinkeinoelämän Valtuuskunta ja Suomen Kulttuurirahasto
Hallituksen varapuheenjohtaja, Kansainvälisen lasten ja nuorten säätiö
Hallituksen puheenjohtaja, Savonlinnan Oopperajuhlat

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Nokia Oyj, yhtiön palveluksessa vuosina 1983 -
2005, useita johtotason tehtäviä, johtokunnan jäsen vuosina 1994 - 2005.

Fortumin osakkeita 2 300 kpl 30.1.2009.

Esko Aho
S. 1954, valtiotieteen maisteri

Päätehtävä:
Nokia Oyj, johtaja, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu. Johtokunnan jäsen.

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Yliasiamies, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen pääministeri
Kansanedustaja
Puheenjohtaja Suomen Keskusta
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Russian Venture Company

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006

Fortumin osakkeita 0 kpl 31.12.2008


Ilona Ervasti-Vaintola
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.

Päätehtävä:
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen
sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj
Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy
Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Fiskars Oyj ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry
Lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen,
Keskuskauppakamari

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008

Fortumin osakkeita 4 000 kpl 31.12.2008

Birgitta Johansson-Hedberg
S.1947, BA, psykologian kandidaatti

Päätehtävä:
Johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Lantmännen
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
hallituksen puheenjohtaja Umeå Universitet ja Vinnova
Hallituksen varapuheenjohtaja, A-banan
Hallituksen jäsen, Sveaskog, Finansinspektionen, NAXS, Rieber&Son ASA ja
The Forest Company Limited

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004

Fortumin osakkeita 900 kpl 31.12.2008


Christian Ramm-Schmidt
S. 1946, diplomiekonomi

Päätehtävä:
Senior Partner, Merasco Capital Oy

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala
Johtaja, ISS ServiSystems Oy

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Rocla Oyj, Suomen lähikauppa Oy, Bang & Bonsomer Oy, OOO
Moron (Moskova)ja OOO Vitim (Moskova)
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006

Fortumin osakkeita 3 500 kpl 31.12.2008