HSE: FORTUM OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET

TIEDOTE 23/2007, 23.1.2007 OSAKKEET

FORTUM OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET

Fortum Oyj:n vuoden 2001 A- ja B- sekä vuoden
2002 A- ja B-optio-oikeuksilla merkityt yhteensä
786.004 osaketta ovat kaupankäynnin kohteena
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 24.1.2007 alkaen.

Fortum Oyj:n osakkeen perustiedot:

Kaupankäyntitunnus: FUM1V
ISIN-koodi: FI0009007132
id: 24271
Osakemäärä: 888.179.650


HELSINGIN PÖRSSI
Janne Seppänen
Head of Surveillance


* * * * * * * * * * * *


EXCHANGE NOTICE 23/2007, 23 JANUARY 2007 SHARES

FORTUM CORPORATION: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS

A total of 786 004 shares have been subscribed with the Fortum
Corporation’s 2001A, 2001B, 2002A and 2002B option rights. The
shares will be traded on the Helsinki Stock Exchange as old
shares as of 24 January 2007.

Identifiers of Fortum Corporation's share:

Trading code: FUM1V
ISIN code: FI0009007132
Orderbook id: 24271
Amount of shares: 888 179 650


HELSINKI STOCK EXCHANGE
Janne Seppänen
Head of Surveillance