ILMOITUS KONSERNISUHTEEN, ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISEN LUNASTUSVELVOLLISUUDEN

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.6.2006


ILMOITUS KONSERNISUHTEEN, ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISEN LUNASTUSVELVOLLISUUDEN
SEKÄ OSAKEYHTIÖLAIN MUKAISEN LUNASTUSOIKEUDEN SYNTYMISESTÄ

Fortum on tänään toteuttanut E.ON Finland Oyj:n osakkeita koskevat kaupat
E.ON
Nordic AB:n ja Espoon kaupungin kanssa ja saanut omistukseensa
yhteensä
15.598.424 E.ON Finlandin osaketta. Fortumin ostettua kaikki sekä
Espoon
kaupungin että E.ON Nordicin omistamat E.ON Finlandin osakkeet, saa
Fortum
haltuunsa 99,8 % E.ON Finlandin osakkeista yhteishintaan noin 750
miljoonaa
euroa.

Lisäksi E.ON Nordic AB:n kaupan yhteydessä on sovittu kaikki E.ONin ja
Fortumin
väliset tähän liittyvät avoimet kysymykset, minkä seurauksena Fortum
on
suorittanut E.ONille yhteensä 16 miljoonaa euroa. Espoon kaupungin ja
Fortumin
kaupan yhteydessä Fortum on puolestaan suorittanut Espoon kaupungille
korkoa
kauppahinnalle yhteensä 1.914.576 euroa.

Kauppojen toteutuminen merkitsee, että Fortumista on tänään tullut E.ON
Finlandin
emoyhtiö.

Fortumille on syntynyt arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen
velvollisuus
tehdä lunastustarjous muille E.ON Finlandin osakkeenomistajille. Fortum
tulee
julkistamaan lunastustarjouksen arviolta 30.6.2006.

Fortumille on lisäksi syntynyt osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen
oikeus
lunastaa muiden E.ON Finlandin osakkeenomistajien osakkeet. Fortum
tulee
käyttämään lunastusoikeuttaan ja esittämään lunastusvaatimuksen E.ON
Finlandin
hallitukselle arviolta 28.6.2006.

Fortum tulee hakemaan E.ON Finlandin osakkeen julkisen noteerauksen
lopettamista
Helsingin Pörssissä saatuaan kaikki E.ON Finlandin osakkeet omistukseensa.
Tämän
arvioidaan tapahtuvan syksyn 2006 aikana.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen, puh. 050 542 4118
Talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 050 452 4519

Jakelu:
E.ON Finland Oyj
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet