Jälleen ilmastomyötäinen tuotantovuosi Fortumille

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
6.3.2009


JÄLLEEN ILMASTOMYÖTÄINEN TUOTANTOVUOSI FORTUMILLE

Fortumin ympäristötunnusluvut vuodelta 2008

- Fortumin CO2-päästöt pienimpiä suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden
joukossa.
- Fortum tuotti EU:n alueella 92 % sähköstään ilman hiilidioksidipäästöjä. Koko
Fortumin sähköntuotannosta 75 % oli hiilidioksiditonta.
- Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähköntuotannosta EU:ssa oli 46 %.
- Fortum on Pohjoismaiden suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä.
- Kunnianhimoinen EHS-suunnitelma käyttöön TGC-10:ssä.

EU-maissa 92 % Fortumin sähköntuotannosta oli hiilidioksidipäästötöntä vuonna
2008 (89 % vuonna 2007). Hiilidioksidipäästöttömän sähkön osuus Fortumin koko
tuotannosta, mukaan lukien venäläinen tytäryhtiö TGC-10, oli 75 %. Noin 46 % (40
%) Fortumin EU-maissa tuottamasta sähköstä ja 34 % (34 %) lämmöstä tuotettiin
uusiutuvilla energialähteillä.

Fortumin koko sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt, mukaan lukien TGC-10:n
tuotanto, oli 134 g/kWh. Sähköntuotannon CO2-päästöt EU-maissa olivat 41 g/kWh,
mikä on alhaisimpia arvoja suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden joukossa.
Euroopan sähköntuottajien ominaispäästöjen keskiarvo on ollut viime vuosina
lähes 400 g/kWh.

Fortum on laatinut TGC-10:lle ympäristö-, terveys- ja
työturvallisuussuunnitelman (EHS), jonka tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön
toiminta saatetaan lähemmäs Fortumin muiden toimintojen tasoa. Suunnitelma
sisältää useita konkreettisia toimenpiteitä, joilla vähennetään TGC-10:n
hiilidioksidi-, rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä. TGC-10:n vanhoja
voimalaitoksia korvataan myöhemmin uusilla, energiatehokkaammilla
voimalaitoksilla. Lisäksi sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja pelkän
lämmöntuotannon optimointi tarjoaa merkittävää säästöpotentiaalia.

Fortum tutkii myös mahdollisuutta korvata joltakin osin hiilen käyttöä
biopolttoaineella tai jäteperäisillä polttoaineilla. Lisäksi Fortum aloittaa
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin koelaitoksen suunnittelun TGC-10:lle,
sillä sen sijainti lähellä Venäjän suuria öljy- ja kaasukenttiä tekee
hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista erittäin houkuttelevan
tulevaisuuden vaihtoehdon.

Noin 97 % (96 %) Fortumin liiketoiminnasta on sertifioinut
ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001 -standardin mukaisesti. EHS-ohjelman
mukaisesti tavoitteena on saada ISO 14001 -sertifiointi myös TGC-10:lle vuoteen
2012 mennessä.

Vuonna 2007 Fortum oli suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä Pohjoismaissa.
Fortumin asiakkaista yli 60 %, eli noin 700 000 asiakasta, ostaa
ympäristömerkittyä sähköä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Fortum sai vuonna 2008 useita merkittäviä tunnustuksia kestävän kehityksen
mukaisesta toiminnastaan. Kuudetta vuotta peräkkäin yhtiö varmisti paikkansa
maailmanlaajuisessa Dow Jones Sustainability World -indeksissä. DJSI World
-indeksin lisäksi Fortum lunasti paikan tänä vuonna myös Dow Jones
Sustainability STOXX -indeksissä. Fortum valittiin myös toista kertaa Climate
Disclosure Leadership -indeksiin (CDLI) ja on mukana Storebrandin Best in Class
-vertailussa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Carola Teir-Lehtinen, Johtaja, Kestävä kehitys
puh. 010 45 24118
carola.teir-lehtinen@fortum.com

www.fortum.fi/kestavakehitys

Fortum julkaisee toimintansa merkittäviin ympäristönäkökohtiin liittyvät
tunnusluvut vuosittain. Ympäristötunnuslukuihin liittyvää lisätietoa löytyy
Fortumin kestävän kehityksen www-sivuilta osoitteessa
www.fortum.fi/kestavakehitys sekä yhtiön vuosikertomuksesta ja
toimintakertomuksesta.