LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSI

FORTUM-KONSERNI

Luvut ovat tilintarkastamattomia


LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03 3003 Q1/2004
Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto 564 624 524 573 960 2 681 2 285
Lämpö 361 292 132 182 358 964 967
Sähkönsiirto 206 187 143 160 198 688 696
Markets 419 422 322 332 558 1 634 1 495
Öljynjalostus 1 303 1 382 1 349 1 265 1 697 5 693 5 299
Öljyn vähittäismyynti 531 553 543 521 586 2 203 2 148
Shipping ja muu öljy 101 65 62 87 94 308 315
Muut 20 25 24 22 22 93 91
Liiketoimintojen välinen
myynti -682 -713 -572 -707 -880 -2 872 -2 674
Yhteensä 2 823 2 837 2 527 2 435 3 593 11 392 10 622

LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVOITTOON SISÄLTYVÄT KERTALUONTEISET ERÄT
NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03 2003 Q1/2004
Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto 228 193 82 116 212 603 619
Lämpö 107 80 -6 22 77 173 203
Sähkönsiirto 87 58 47 61 81 247 253
Markets 10 17 13 12 -7 35 52
Öljynjalostus 93 57 89 51 84 281 290
Öljyn vähittäismyynti 6 -2 21 10 15 44 35
Shipping ja muu öljy 44 24 9 19 27 79 96
Muut -13 -7 -16 -5 -14 -42 -41
Yhteensä 562 420 239 286 475 1 420 1 507

LIIKETOIMINTOJEN KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03 2003 Q1/2004
Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto 24 2 3 - -1 4 29
Lämpö - 1 -4 - - -3 -3
Sähkönsiirto - - -1 20 1 20 19
Markets - - - - - - -
Öljynjalostus 10 14 14 -17 3 14 21
Öljyn vähittäismyynti - - 1 - - 1 1
Shipping ja muu öljy -1 2 - -1 -1 - -
Muut - 15 -5 12 2 24 22
Yhteensä 33 34 8 14 4 60 89

LIIKETOIMINTOJEN POISTOT JA ARVONALENTUMISET NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03 2003 Q1/2004
Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto 28 29 27 29 31 116 113
Lämpö 29 31 29 28 28 116 117
Sähkönsiirto 33 33 35 38 37 143 139
Markets 4 4 3 4 3 14 15
Öljynjalostus 18 21 20 20 19 80 79
Öljyn vähittäismyynti 7 18 8 7 8 41 40
Shipping ja muu öljy 2 2 4 4 4 14 12
Muut - 5 2 4 3 14 11
¨
Yhteensä 121 143 128 134 133 538 526

LIIKETOIMINTOJEN INVESTOINNIT SISÄLTÄEN YRITYSOSTOT NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03 2003 Q1/2004
Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto 15 35 23 290 38 386 363
Lämpö 23 45 37 62 14 158 167
Sähkönsiirto 14 98 17 201 23 339 330
Markets 2 2 - 26 - 28 30
Öljynjalostus 30 37 16 21 23 97 104
Öljyn vähittäismyynti 4 15 8 8 5 36 35
Shipping ja muu öljy 16 7 23 35 6 71 81
Muut 4 8 4 6 3 21 22
Yhteensä 108 247 128 649 112 1 136 1 132

LIIKETOIMINTOJEN SIDOTTU PÄÄOMA NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
2004 2003 2003 2003 2003

Sähköntuotanto 6 166 6 391 6 391 6 276 6 380
Lämpö 2 445 2 466 2 342 2 302 2 359
Sähkönsiirto 3 095 3 129 3 089 3 046 3 179
Markets 157 23 57 124 71
Öljynjalostus 1 105 1 003 1 052 1 075 1 154
Öljyn vähittäismyynti 280 329 329 285 321
Shipping ja muu öljy 152 133 150 139 114
Muut 73 45 58 59 59
Eliminoinnit -8 -8 -9 -10 -30
Yhteensä 13 465 13 511 13 459 13 296 13 607

LIIKETOIMINTOJEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO
% 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. Q1/2004
2004 2003 2003 2003 2003 Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto 14.5 9.5 8.6 10.3 13.3 9.8
Lämpö 17.4 7.3 5.3 8.5 13.1 8.5
Sähkönsiirto 11.2 7.9 8.1 9.0 10.2 8.1
Markets 44.4 55.2 32.7 12.7 -49.6 60.2
Öljynjalostus 35.3 26.2 27.4 24.5 30.1 26.9
Öljyn vähittäismyynti 7.9 13.8 19.4 16.0 18.4 11.3
Shipping ja muu öljy 123.5 56.7 52.0 66.7 78.5 69.8

LIIKETOIMINTOJEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ

% 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. Q1/2004
2003 2003 2003 2003 2003 Edelliset
12 kk
Sähköntuotanto 13.0 9.4 8.5 10.4 13.3 9.3
Lämpö 17.4 7.5 5.5 8.5 13.1 8.6
Sähkönsiirto 11.2 7.2 7.2 7.7 10.0 7.5
Markets 44.4 55.2 32.7 12.7 -49.6 60.2
Öljynjalostus 31.5 24.9 27.4 27.0 29.0 25.0
Öljyn vähittäismyynti 7.9 13.5 19.0 16.0 18.4 11.0
Shipping ja muu öljy 126.3 56.7 53.9 69.6 81.5 69.8

Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto vuositasolla/ sidottu pääoma
keskimäärin


Öljyn vähittäismyynti - myynti Suomessa

1 000 m3 I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03
Bensiini 159,6 175,8 196,4 192,4 165,2
Dieselöljy 242,4 253,3 242,8 243,1 237,3
Kevyt polttoöljy 271,7 279,2 226,4 202,2 301,8
Raskas polttoöljy 105,4 102,5 90,0 87,9 130,2

1 000 m3 2003 Ed.
12 kk
Bensiini 729,8 724,2
Dieselöljy 976,5 981,6
Kevyt polttoöljy 1009,6 979,5
Raskas polttoöljy 410,6 385,8

Öljyn vähittäismyynti - myynti Itämeren alueen maissa

1 000 m3 I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03
Bensiini 145,3 149,3 141,2 130,1 119,1
Dieselöljy 60,8 66,6 74,9 46,3 49,5
Kevyt polttoöljy 1,5 1,3 0,7 0,8 0,2
Raskas polttoöljy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 000 m3 2003 Ed.
12 kk
Bensiini 539,7 565,9
Dieselöljy 237,3 248,6
Kevyt polttoöljy 3,0 4,3
Raskas polttoöljy 0,0 0,0

Shippingin toimitukset

1 000 t I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03 Ed.12 kk

Raakaöljy 5 798 5 471 6 229 6 145 6 533 23 643
Tuotteet 3 295 3 547 3 162 3 587 3 263 13 591