Markkinaoikeus: Fortum ei määräävässä markkina-asemassa

Markkinaoikeus on tänään antamassaan päätöksessä kumonnut Kilpailuviraston
kesäkuussa 2006 antaman ehdollisen E.ON Finland -kauppaa koskevan päätöksen.
Kilpailuvirasto asetti yrityskaupan toteuttamiselle ehtoja, jotka Fortum on jo
pannut täytäntöön.

Markkinaoikeus totesi päätöksessään, ettei Kilpailuvirastolla ollut perusteita
asettaa ehtoja, sillä Fortumin ei voida katsoa olevan määräävässä
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan
sähkön tuotannon ja tukkumyynnin osalta relevantteja maantieteellisiä
markkinoita oli pidettävä ainakin Suomen ja Ruotsin laajuisina.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet