NIMITYKSIÄ FORTUMIN JOHDOSSA

Kuluvan vuosikymmenen erittäin myönteisen kehityksen jälkeen Fortum on tulossa
uuteen vaiheeseen. Uusien kehitysaskeleiden nopeuttamiseksi Fortumissa on tehty
seuraavat nimitykset:

Fortum Management Team (konsernin johtoryhmä)
Johtaja Maria Paatero-Kaarnakari konsernikehitysyksiköstä nimitetään konsernin
strategiajohtajaksi. Vakanssi on uusi ja seurausta Fortumin tulevista
strategisista mahdollisuuksista ja haasteista. Tasavallan Presidentin
lehdistöpäällikkö Maria Romantschuk nimitetään konsernin viestintäjohtajaksi.
Vakanssin nykyinen haltija, Carola Teir-Lehtinen siirtyy uuteen tehtävään (ks.
alla). Uudet konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Mikael
Liliukselle.

Raportointisuhteissa konsernin johtoryhmään on jo aiemmin tehty yksi muutos:
Fortum Heatin lisäksi myös liiketoimintayksikkö Fortum Värme raportoi Timo
Karttiselle.

Liiketoimintayksiköt
Neljä Fortumin seitsemästä liiketoimintayksiköstä saa uuden vetäjän:

Matti Ruotsala nimitetään Fortum Generationin johtajaksi. Hän työskentelee tällä
hetkellä AGCO Corporationin johtajana ja Valtra Oy:n toimitusjohtajana. Yksikön
nykyinen johtaja Pekka Päätiläinen jatkaa Senior Advisorina kunnes jää
eläkkeelle kesällä 2008. Molemmat raportoivat johtaja Tapio Kuulalle.

Fortumin Portfolio Management and Trading (PMT) yksikön vetäjä Per Langer
nimitetään Fortum Heatin johtajaksi. Yksikön nykyinen johtaja Risto Riekko
jatkaa Senior Advisorina kunnes jää eläkkeelle kesällä 2008. Molemmat
raportoivat kehitysjohtaja Timo Karttiselle.

Fortumin fyysisen salkunhallinnan johtaja Kalle Ahlstedt nimitetään Fortum PMT:n
johtajaksi. Hän raportoi Tapio Kuulalle.

Markku Vauhkonen, jolla on pitkä kansainvälinen ura TetraLaval konsernissa,
nimitetään Fortum Servicen johtajaksi. Hän raportoi Tapio Kuulalle. Yksikön
nykyinen vetäjä Kim Kronstedt siirtyy uuteen tehtävään (ks. alla).


Konserniyksiköt
Konsernin viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen nimitetään kestävän kehityksen
johtajaksi. Vakanssi on uusi ja seurausta Fortumin pyrkimyksestä tehdä
kestävästä kehityksestä, etenkin ilmastokysymyksestä, yhtiön menestystekijä. Hän
raportoi edelleen toimitusjohtaja Mikael Liliukselle.

Fortum Servicen johtaja Kim Kronstedt nimitetään konsernin
turvallisuuspäälliköksi. Hän raportoi uudessa tehtävässään Carola
Teir-Lehtiselle.

Konsernin ympäristöjohtaja Arja Koski nimitetään Fortum Generation
-liiketoimintayksikön uusiutuvien energialähteiden johtajaksi. Vakanssi on uusi
ja seurausta Fortumin pyrkimyksestä kasvattaa edelleen uusiutuvien
energialähteiden osuutta tuotantorakenteessaan. Hän on uudessa tehtävässään
yksikön johtoryhmän jäsen ja raportoi Matti Ruotsalalle.

Fortumin Corporate Financial Services -yksikön vetäjä Päivi Mecklin on nimitetty
Customer Services -yksikön johtajaksi. Hän raportoi johtaja Christian
Lundbergille. Yksikön entinen johtaja Markku Moilanen viimeistelee
väitöskirjaansa.

Corporate Financial Services -yksikön kehitysjohtaja Ensio Väisänen on nimitetty
koko yksikön vetäjäksi. Hän raportoi talousjohtaja Juha Laaksoselle.


Muita muutoksia
Nykyinen konserniviestintäyksikkö jaetaan.

Susanna Serlachius-Presslerin johtama konsernin bränditoiminto tulee jatkossa
raportoimaan johtaja Christian Lundbergille, jolle myös laajimman asiakaspinnan
omaavat yksiköt Fortum Markets ja Fortum Distribution raportoivat.

Ann Lindell-Saebyn johtama Ruotsin viestintäyksikkö tulee niin ikään
raportoimaan Ruotsin maavastaavalle Christian Lundbergille.


Muutokset astuvat voimaan syyskuun 1. päivänä. Matti Ruotsalan kohdalla
siirtyminen tapahtuu kuitenkin hiukan myöhemmin syksyllä. Päivi Mecklin ja Ensio
Väisänen ovat jo aloittaneet uusissa tehtävissään.

"Olen hyvin tyytyväinen nyt tehtyyn ylimmän johdon uudelleenjärjestelyyn. Näillä
muutoksilla olemme vahvistaneet tehtäväkiertoa yhtiön sisällä, luoneet uusia
vakansseja edistääksemme strategisesti merkittäviä tehtäviä, sekä saaneet uutta
verta organisaatioon. Kaikkia näitä tarvitaan, jotta Fortumin matka seuraavaan
vaiheeseen olisi mahdollisimman menestyksekäs", toteaa toimitusjohtaja Mikael
Lilius.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, Fortum Oyj, 010 45 29100

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi