OIKAISU RAPORTOITUUN SÄHKÖN KULUTUKSEN K

Fortum Oyj Pörssi-ilmoitus 1.8.2003 klo 14.10 1(1)


OIKAISU RAPORTOITUUN SÄHKÖN KULUTUKSEN KEHITYKSEEN

Fortum Oyj:n osavuosikatsauksessa 1-6/2003 ilmoitettiin
sähkönkulutuksen alentuneen Pohjoismaissa 2 % ja Suomessa 4 %
toisella vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna. Todellisuudessa Suomen kulutus kasvoi 4 % ja
Pohjoismaissa se pysyi viime vuoden tasolla, 85,7 (85,9) TWh.

Osavuosikatsauksen kaikki muut kulutusluvut sekä Fortumin
markkinaosuuksia ja myyntivolyymejä koskevat tiedot ovat oikein.


Fortum Oyj


Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi