Putkiston puhallustyöt jatkuvat Fortumin Suomenojan voimalaitoksella

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Suomenojan voimalaitoksella jatketaan
uuden voimalaitoksen käyttöönottoon liittyviä putkiston puhtaaksipuhalluksia.
Puhallustöitä tarvitaan ennakoitua enemmän, jotta uusi kattila voidaan ottaa
käyttöön.

Putkistoa puhalletaan höyryllä maanantaista 31.8. lähtien päivittäin 2-4 kertaa
ja kunkin jakson pituus on 15-30 minuuttia. Sunnuntaisin puhallustöitä ei
tehdä. Puhalluksista aiheutuu lähiympäristöön melua, jota vaimennetaan
äänenvaimentimella.

Suomenojan voimalaitoksella tehtävät puhallukset päättyvät viimeistään 11.9.
mennessä.

Lisätiedot

Pentti Eronen, projektipäällikkö, Fortum Power and Heat Oy,
puh. 050 453 3971