Sähköjohdannaisten kirjanpitokäytäntö pienentää Fortumin Q4/2010 osakekohtaista tulosta vuoden lopun korkeiden sähkön termiinihintojen vuoksi - ei vaikutusta kassavirtaan tai vertailukelpoiseen liikevoittoon

Ennakkotietojen mukaan Fortumin sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n
(IAS 39) mukaisella kirjanpitokäytännöllä on normaalia suurempi vaikutus
konsernin viimeisen neljänneksen 2010 liikevoittoon. Vaikutus loka-joulukuun
2010 osakekohtaiseen tulokseen on noin -0,18 euroa, ja se on seurausta IFRS:n
edellyttämästä, Fortumin suojausposition käyvän arvon muutosten
kirjaamiskäytännöstä. Johdannaisten käyvän arvon muutoksilla ei ole vaikutusta
Fortumin kassavirtaan tai vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Loka-joulukuussa 2010 vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen sähkön
termiinihinnat nousivat lokakuun alun 51 eurosta megawattitunnilta (euroa/MWh)
joulukuun lopun 84 euroon/MWh. Suurin osa noususta, 22 euroa/MWh, tapahtui
joulukuun aikana. Myös koko vuoden 2011 termiinihinnat nousivat merkittävästi
joulukuun aikana.

Kuluvan vuoden ensimmäisten viikkojen aikana kirjanpitokäytännön vaikutus on
suurelta osin ollut päinvastainen Nord Poolissa nopeasti laskeneiden vuoden
2011 sähkön termiinihintojen vuoksi. Tammikuun aikana esimerkiksi helmikuun
2011 termiinihinta on laskenut 63 euroon/MWh.

IFRS:n (IAS 39) mukaisesti osaan Fortumin sähköntuotannon suojauksessa
käyttämistä johdannaisinstrumenteista ei sovelleta suojauslaskentaa (Hedge
Accounting), joka sallii johdannaisposition käyvän arvon muutosten kirjaamisen
omaan pääomaan taseessa. Siltä osin kun suojauslaskennan soveltaminen ei ole
mahdollista IFRS:n mukaan, johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan
tuloslaskelmaan. Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä tämän
kirjanpitokäytännön vaikutus oli poikkeuksellisen merkittävä.

Fortum julkistaa vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteensa 2.2.2011 noin klo 9.00 EET.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Fortumin sijoittajasuhteet, puh. 010 453 6150 ja 010 453 2552 /
investors@fortum.com
Mika Paloranta, Head of Asset Backed Trading, puh. 010 452 4138

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi