Sollentuna Energi ja Fortum Värme tutkivat kaukolämpöyhteistyön laajentamista

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
20.10.2009

Sollentuna Energi ja Fortum Värme tutkivat kaukolämpöyhteistyön laajentamista

Sollentuna Energi ja Fortum Värme tutkivat yhteistyömahdollisuuksia liittyen
uuteen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon Bristan voimalaitoksella, Sigtunan
kunnassa Ruotsissa. Valmistuessaan uusi voimalaitosyksikkö turvaisi Sollentunan
kunnan kaukolämmön toimituksen tulevaisuudessa.

Sollentuna Energi ja Fortum Värme ovat sopineet yhteistyömahdollisuuksien
kartoittamisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP). Fortum suunnittelee
uutta yksikköä biomassaa polttoaineenaan käyttävään CHP-laitokseensa
Bristaverketiin. Suunnitelman mukaan uusi yksikkö käyttäisi polttoaineenaan
jätettä ja sen lämmöntuotantokapasiteetti olisi 60 MW ja
sähköntuotantokapasiteetti 20 MW. Tämä vastaa noin 40 000 kotitalouden
kaukolämmön ja sähkön kulutusta. Alustava arvio investoinnista on noin 200
miljoonaa euroa ja tämänhetkisen suunnitelman mukaan laitos voisi aloittaa
tuotannon 2013 mennessä.

"Sollentunan kunta ostaa kaiken kaukolämpönsä meiltä jo nyt. On luonnollista
keskustella yhteistyön laajentamisesta, kun suunnittelemme uutta kapasiteettia
Bristaverketiin. Tämän projektin myötä Sollentunan kunta voisi turvata
pitkäaikaisen kaukolämmön toimituksensa", sanoo Fortum Värmen johtaja Anders
Egelrud.

Uusi voimalaitosyksikkö Bristassa voisi tuottaa sähköä ja lämpöä jopa 240 000
tonnista kotitalous- ja teollisuusjätettä vuodessa. Laitoksen sijainti
jätteenkäsittelylaitoksen läheisyydessä sekä olemassa oleva infrastruktuuri
tarjoavat merkittäviä etuja alueellisen energianhuollon näkökulmasta.

"Arvioimme kaukolämmön toimitusta pitkällä aikavälillä ja siinä yhteydessä
Fortumin suunnitelmat uudesta tuotannosta Bristassa kiinnostavat meitä suuresti.
Olemme ostaneet kaukolämpömme Fortumilta jo monen vuoden ajan ja omistamme
yhdessä Fortum Värmen kanssa Akallan lämpölaitoksen. Yhteistyö on toiminut
erittäin hyvin", sanoo Gösta Söderkvist, Sollentuna Energin toimitusjohtaja.

Fortumilla on pitkäaikaista kokemusta jätteen energiakäytöstä Etelä-Tukholmassa
sijaitsevassa Högdalenin CHP-laitoksessa ja yhtiö haluaisi hyödyntää
kokemuksiaan myös kaupungin pohjoisosissa.

"Tämä investointi panostaisi kestävään jätteidenhoitoon sekä ympäristöön. Kun
Euroopan Komissio valitsi Tukholman Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi 2010, se
oli osaksi Högdalenin jätteen energiakäytön ansiota", Anders Egelrud summaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Jens Bjöörn, johtaja, viestintä ja kestävä kehitys, Fortum Värme, puh: +46 70
298 41 25
Gösta Söderkvist, toimitusjohtaja, Sollentuna Energi puh: +46 73 514 99 10