Täydennys Fortumin tämänpäiväiseen pörssitiedotteeseen: Venäläisen TGC-10 keskeisiä tunnuslukuja

Fortum osallistui huutokauppaan pörssilistatusta TGC-10:stä 28. helmikuuta
hankkiakseen yhtiöstä enemmistöosuuden. TGC-10:n keskeiset tunnusluvut ovat
seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               | Viim. 12 kk Q3/07 |            2006 |              2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |               590 |             493 |               430 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA             |                55 |              42 |                55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT               |                26 |              15 |                29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto  |                12 |               8 |                19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma  |               677 |             574 |               542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen         |                61 |              40 |                -3 |
| nettovelka         |                   |                 |                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum ennakoi, että kauppa laimentaa Fortumin osakekohtaista tulosta kahden
vuoden ajan.

Kaupan kokonaisarvo, 1,7-2,7 miljardia euroa, rahoitetaan pitkäaikaisilla
lainoilla. Kaupan jälkeen Fortumin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde
pro forma -laskelman mukaan on noin 2,8 olettaen, että Fortum saavuttaa 100 %
omistusosuuden TGC-10:ssä. Fortumin tarjous oli 111,8 ruplaa per TGC-10:n osake.

Fortumin pääomarakenteen keskeiset pro forma tunnusluvut yritysjärjestelyn
jälkeen ovat:
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |          Nykyinen 1) |             Pro forma 2) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma             |               13,544 |                   16,412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka      |                4,466 |                    5,954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate                 |                2,298 |                    2,353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sopeutettu nettovelka      |                  2.2 |                      2.8 |
| /käyttökate 3)             |                      |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Fortum 2007
2) Pro-forma perustuu Fortumin koko vuoteen 2007 ja LTM Q3/2007 TGC10:stä
olettaen 100 % omistusta Fortumin tarjoamalla hinnalla.
3) Perustuu käyttökatteeseen, josta vähennetty Lenenergon myynnistä saadut 232
miljoona euroa.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, 010 45 29100
Tapio Kuula, johtaja, 010 54 24112